Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης κατασκευών Ο/Σ που δεν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντισεισμικές προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτόν αναπτύσσεται ένα πεπερασμένο στοιχείο προσομοίωσης της υστερητικής συμπεριφοράς γραμμικών μελών Ο/Σ. Το στοιχείο βασίζεται στη μέθοδο της ευκαμψίας και συντίθεται από τρία επιμέρους υποστοιχεία που συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά και προσδιορίζουν αντίστοιχα την απόκριση του μέλους σε κάμψη, διάτμηση και ολίσθηση της αγκύρωσης. Το καμπτικό υποστοιχείο προσομοιώνει την καμπτική συμπεριφορά του δομικού μέλους πριν και μετά τη διαρροή των άκρων του και είναι σε θέση να προσομοιώσει την εξάπλωση της καμπτικής διαρροής από τα άκρα προς το εσωτερικό του. Το διατμητικό υποστοιχείο προσομοιώνει τη διατμητική υστερητική συμπεριφορά. Με κατάλληλη διαδικασία διπλής αλληλεπίδρασής του με το καμπτικό υποστοιχείο, που προτείνεται για πρώτη φορά στη διατριβή, επιτυγχάνεται η ορθή προσομοίωση αφενός της αύξησης των διατμητι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this research is to investigate seismic response of existing RC structures. To serve this goal, a new beam-column type finite element model is developed for inelastic analysis of RC structures. The finite element is formulated on the basis of flexibility method. It consists of three subelements which are connected in series and represent respectively hysteretic flexural, shear and anchorage slip response. The flexural subelement is used for modelling flexural response of the RC member before and after yielding of longitudinal reinforcement. It is able to model variation of section flexibility along the member and gradual spread of inelastic flexural deformations from the ends towards the midspan. The shear subelement represents RC member hysteretic shear behaviour. Following a dual coupling procedure with the flexural subelement, proposed for first time in this thesis, this subelement is capable of modelling accession of shear deformations in the plastic hinge regions of RC ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26199
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26199
ND
26199
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of seismic behaviour of existing reinforced concrete structures
Συγγραφέας
Μέργος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιΐας
Εξεταστική επιτροπή
Κάππος Ανδρέας
Στυλιανίδης Κοσμάς
Τσώνος Αλέξανδρος
Παπανικολάου Κωνσταντίνος
Περδικάρης Φίλιππος
Σέξτος Αναστάσιος
Φαρδής Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οπλισμένο σκυρόδεμα; Πεπερασμένα στοιχεία; Κάμψεις; Διάτμηση; Συνάφεια-Ολίσθηση; Ανελαστική ανάλυση; Σεισμική αποτίμηση; Δείκτες βλάβης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxviii, 453 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)