15+1 γυναίκες αρχιτέκτονες στην Αθήνα: αναγνώσεις της διαδρομής του βίου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά την αλληλεπίδραση και διαπλοκή του φύλου, του χώρου, του χρόνου στον εργασιακό βίο (ζωή) και την καθημερινότητα γυναικών αρχιτεκτόνων που ζουν/έζησαν και εργάζονται/εργάστηκαν στην Αθήνα. Βασίζεται στη συμμετοχική παρατήρηση και σε 15 βιογραφικές αφηγήσεις με γυναίκες αρχιτέκτονες με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά ηλικίας, ταξικής καταγωγής, θέσης στο επάγγελμα και προσωπικής ζωής. Η πραγματοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία των συνεντεύξεων γίνεται με συνδυασμό μεθόδων και πρακτικών που επηρεάζονται από ποικίλα επιστημολογικά ρεύματα της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, της προφορικής ιστορίας, των επιστημών του χώρου και του φύλου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτότητας, της αναστοχαστικότητας και της αυτοαναφορικότητας. Η έρευνα στοχεύει να αναδείξει τους υποκειμενικούς τρόπους βίωσης, ωστόσο οι παρατηρήσεις που προκύπτουν, αναδεικνύουν τις διαπλοκές του ατομικού - κοινωνικού.Η έρευνα συγκροτεί μια επίκαιρη περιγραφή της εργασιακής ταυτότητας της "αρχιτέκτονα" και α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis studies the intersections of gender, space and time in the professional and everyday lives of women architects who live/d and practice/d their profession in Athens. It is based on participatory observation as well as 15 life stories of women architects of different age, social background, career status and personal life.The completion, analysis and interpretation of all interviews follow methodologies and practices developed in the domain of qualitative epistemologies in different scientific fields in the social sciences, oral history, urban studies and gender studies. Based on the principles of openness, self-reflection and self-reference, the thesis aims to uncover personal views and experiences. The analysis, however, provides clear understandings of the interaction between individual and collective.The thesis gives a contemporary overview of women architects' professional identity, highlighting various versatile characteristics, as they change under different circumstan ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44740
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44740
ND
44740
Εναλλακτικός τίτλος
15+1 women architects in Athens: reading their life stories
Συγγραφέας
Κάτου, Μαρία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαΐου Κωνσταντίνα
Μαντουβάλου Μαρία
Μάρδα Νέλλη
Λυκογιάννη Σταυρούλα
Μίχα Ειρήνη
Καλαντίδης Άρης
Καλλίτσης Φοίβος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γυναίκες αρχιτέκτονες; Αθήνα; Επαγγελματική και προσωπική ζωή; Βιογραφικές αφηγήσεις; Καθημερινότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 504 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)