Διερεύνηση της επαγγελματικής ταυτότητας, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την επαγγελματική ταυτότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 214 εκπαιδευτικοί συνολικά (101 από την Πρωτοβάθμια και 113 από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), του νομού Μαγνησίας. Οι μεθοδολογικές επιλογές της διατριβής περιλάμβαναν τόσο, ποσοτική όσο, και ποιοτική ερευνητική προσέγγιση. Μέσα από την εμπειρική έρευνα, αναδείχθηκαν σημαντικές πτυχές διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, οι οποίες οριοθετούνται στο θεωρητικό μοντέλο κατασκευής της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών που προτείνουν οι Κao και Lin (2015). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλώνοντας μέσα από τις απαντήσεις τους, τις αντιλήψεις-θέσεις τους σε ζητήματα που ενισχύουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους, καθώς όλες οι προαναφερθέντες έννοιες που εξετάζονται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis explores the professional identity, professional development and training of teachers in Primary and Secondary Education. The sample of the survey consisted of 214 teachers in total (101 from Primary and 113 from Secondary Education), in the prefecture of Magnesia, Greece. The methodological options of the dissertation, included both a quantitative and a qualitative research approach. Through empirical research, important aspects of shaping the professional identities of teachers have emerged, which are delineated in the theoretical model of teacher’s professional identity, proposed by Kao and Lin (2015). In addition, teachers have emphasized the existence of ongoing (continuous) professional development, stating through their responses, their views on issues that reinforce the necessity of their training, as all the above-mentioned concepts which are discussed in this research, are an essential and important part of their existence as professionals.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44601
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44601
ND
44601
Εναλλακτικός τίτλος
Survey of professional identity, professional development and training of primary and secondary education teachers
Συγγραφέας
Τσολακίδης, Ιωάννης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Μπότσογλου Καφένια
Ανδρέου Ελένη
Λαζαρίδου Αγγελική
Ρουσσάκης Ιωάννης
Γκόβαρης Χρήστος
Ρήγα Αγγελική
Ρεκαλίδου Γαλήνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική ταυτότητα; Επαγγελματική ανάπτυξη; Επιμόρφωση; Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)