Πειραματική προσομοίωση της τύχης των οργανικών μικρορυπαντών κατά την απολύμανση των λυμάτων και κατά την διάθεσή τους στο υδάτινο περιβάλλον

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκε η συμπεριφορά δύο κατηγοριών συνθετικών οργανικών ενώσεων, των ενδοκρινικών διαταρακτών (endocrine disruptors, EDCs) και των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs), κατά την απολύμανση των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων και η τύχη τους μετά τη διάθεση των αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι πέντε (5) ενώσεις που επιλέχθηκαν ως εκπρόσωποι των EDCs είναι: η εννεϋλοφαινόλη, οι μονο και δι- αιθοξυλιωμένες εννεϋλοφαινόλες, η βισφαινόλη και η τρικλοζάνη ενώ για την κατηγορία των NSAIDs οι τέσσερεις (4) ενώσεις που επιλέχθηκαν ήταν: η ιμπουπροφένη, η κετοπροφένη, η ναπροξένη και η δικλοφενάκη. Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετήθηκε η τύχη και η συμπεριφορά των υπό εξέταση ουσιών κατά τη διάρκεια της απολύμανσης των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων μέσω των πλέον χρησιμοποιούμενων φυσικοχημικών τεχνολογιών (χλωρίωση και υπεριώδης ακτινοβολία), οι οποίες ωστό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the PhD thesis was to study the fate of selected endocrine disruptors (EDCs) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) during wastewater disinfection and also to study their behavior during treated wastewater disposal to the aquatic environment. More specifically, the compounds selected as representatives of the EDCs are: Nonylphenol (NP), Nonylphenol monoethoxylate (NP1EO), Nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Bisphenol A (BPA), Triclosan (TCS) and of the NSAIDs are: Naproxen (NPX), Ketoprofen (KTP), Diclofenac (DCF) and Ibuprofen (IBU). The purpose of the first part of the dissertation was to optimize the most used disinfection technologies (chlorination and UV radiation). From these experiments, it can be stated that, for doses which are typically used to reduce the pathogenic content of biologically treated wastewater, neither chlorination nor UV-radiation can be a reliable and safe solution for the complete removal of the selected substances from secondary treated ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44568
ND
44568
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental simulation of organic micropollutants fate during disinfection of treated wastewater and study of their behavior during wastewater disposal to the aquatic environment
Συγγραφέας
Κουμάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαμάης Δανιήλ
Στασινάκης Αθανάσιος
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Ανδρεαδάκης Ανδρέας
Λυμπεράτος Γεώργιος
Τσιχριντζής Βασίλειος
Θωμα:ιδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Οργανικοί μικρορύποι; Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα; Φωτοδιάσπαση; Προσρόφηση; Βιοαποδόμηση; Αερόβιες συνθήκες; Αναερόβιες συνθήκες; Νερό ποταμού; Ίζημα ποταμού; Σύστημα νερού ποταμού - ιζήματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
χχιιι, 287 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)