Καινοτόμος ολοκληρωμένη διεργασία υδροαποξυγόνωσης βιο-γλυκερόλης προς 1,2-προπανοδιόλη απουσία υδρογόνου

Περίληψη

Η καταλυτική αντίδραση υδροαποξυγόνωσης χρησιμοποιείται ευρέως κατά την απομάκρυνση οξυγονούχων ομάδων από ενώσεις-παράγωγα βιομάζας, προς παραγωγή χημικών προϊόντων. Μία αντιπροσωπευτική αντίδραση που μελετάται τα τελευταία 15 χρόνια ενώ ήδη βρίσκει εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα αποτελεί η μετατροπή της γλυκερόλης προς 1,2-προπανοδιόλη. Ωστόσο, η απαίτηση για παροχή υψηλή πίεσης Η2 αποτελεί το κύριο μειονεκτήματα αυτής της διεργασίας. Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη και βελτίωση μίας ολοκληρωμένης διεργασίας υδροαποξυγόνωσης της γλυκερόλης προς 1,2-προπανοδιόλη, σε ένα στάδιο, χωρίς εξωτερική προσθήκη Η2. Ως τροφοδοσία χρησιμοποιήθηκε προσομοιωμένο μίγμα του ακατέργαστου ρεύματος γλυκερόλης (γλυκερόλη, μεθανόλη, νερό) όπως αυτό προκύπτει κατά την αντίδραση μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων, μετά το στάδιο διαχωρισμού σαπώνων και καταλύτη. Το απαιτούμενο για την αντίδραση Η2 παράγεται μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης στην υγρή φάση και καταναλώνεται επιτόπου α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

1,2-propanediol formation via catalytic hydrodeoxygenation of glycerol (removal of oxygen in the presence of hydrogen and simultaneous addition of hydrogen) has received great scientific and industrial interest during the last 15 years. However, the need for external H2 supply, is the main drawback of the process. The present thesis explores the one step formation of 1,2-propanediol via partial hydrodeoxygenation of glycerol, under inert initial conditions. A surrogate mix of crude glycerol stream, containing glycerol, methanol and water, (after transesterification of oils and fats and after the removal of the FFAs and the catalyst) is used as a feed solution. The required H2 is in situ generated via aqueous phase reforming (APR) reaction of methanol and is consequently consumed by glycerol. The aim of the present thesis is the optimization of the catalyst performance and the understanding of the parameters that influence the yield to 1,2-propanediol. Emphasis is given on elucidation o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44538
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44538
ND
44538
Εναλλακτικός τίτλος
Novel integrated process for the hydrodeoxygenation of glycerol to 1,2-propanediol without hydrogen addition
Συγγραφέας
Υφαντή, Βασιλεία-Λουκία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδου Αγγελική
Ζαμπανιώτου Αναστασία
Λάππας Άγγελος
Ζασπάλης Βασίλειος
Κυριάκου Γεώργιος
Χατζηδούκας Χρήστος
Ηρακλέους Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αναμόρφωση μεθανόλης; Επιτόπου παραγωγή υδρογόνου; Διερεύνηση μηχανισμού; Κινητική μελέτη; Υδροαποξυγόνωση γλυκερόλης; 1,2-προπανοδιόλη; Συνδυασμένος κύκλος αντιδράσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)