Επαγγελματική κινητικότητα: παράγοντες επίδρασης και διαστάσεις διαμόρφωσης του φαινομένου στην Ελλάδα

Περίληψη

Η διατριβή αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης και έρευνας την επαγγελματική κινητικότητα. Σκοπός της διατριβής είναι η αποτύπωση των χαρακτηριστικών και παραμέτρων της επαγγελματικής κινητικότητας μέσα από την καταγραφή του συνόλου των επαγγελματικών αλλαγών, που πραγματοποιούν άτομα κινητικά σε επίπεδο σταδιοδρομίας. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται συγκεκριμένοι δημογραφικοί και εργασιακοί παράγοντες, που επιδρούν στη διαμόρφωση του εν λόγω φαινομένου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων σταδιοδρομίας ατόμων, που έχουν πραγματοποιήσει επαγγελματικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας, σε σχέση με την επαγγελματική κινητικότητα. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει ζητήματα εννοιολογικού περιεχομένου και θεσμικού πλαισίου της επαγγελματικής κινητικότητας. Παρουσιάζονται σύγχρονες θεωρίες και μοντέλα σταδιοδρομίας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεσή τους με θεωρητικές προσεγγίσεις, που προέρχονται από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this doctoral thesis is the occupational mobility in a small-scale research. The purpose of this thesis is to depict the phenomenon of occupational mobility as a whole, through the recording of all the occupational transitions occurring in individuals’ career. For this purpose specific demographic and work-related factors were examined that impact on the formation of this particular phenomenon. Also attitudes, behaviors and career skills that define the notion of career nowadays were examined. The thesis is divided in two parts. The former examines issues of conceptual and institutional frame of the occupational mobility. Contemporary career theories and models are presented. The theoretical approaches that are emphasized are of great importance, coming from the scientific field of sociology, highlighting the role of the social variables in this specific issue. Finally, the first part of the thesis presents the main empirical results that have emerged from research in t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44295
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44295
ND
44295
Εναλλακτικός τίτλος
Occupational mobility: factors of influence and dimensions of formation of the phenomenon in GREECE
Συγγραφέας
Μπάτιου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Βαλκάνος Ευθύμιος
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Αναστασιάδου Σοφία
Σταμπουλής Μιλτιάδης
Φλώρου Γιαννούλα
Φραγκούλης Ιωσήφ
Φωτόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική κινητικότητα; Νέα μοντέλα σταδιοδρομίας; Δεξιότητες σταδιοδρομίας; Δικτύωση και κοινωνικά δίκτυα; Πολιτικές απασχόλησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
291 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)