Σύνθεση και χαρακτηρισμός πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών: μελέτη αυτo - οργάνωσης σε στερεά φάση και αγωγιμότητας

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή συντέθηκαν πολυμερή στυρενίου – αιθυλενοξειδίου και στυρενίου – μεθακρυλικού μεθυλεστέρα με πολύπλοκη μακρομοριακή αρχιτεκτονική. Η σύνθεση των πολυμερών πραγματοποιήθηκε με ανιοντικό πολυμερισμό και πολυμερισμού μέσω ριζών νιτοξειδίου. Επιπλέον, με πολυμερισμό αντιστρεπτής μεταφοράς αλυσίδας με προσθήκη και απόσπαση συντέθηκε γραμμικό πολυστυρένιο (single-ion). Αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη μελλοντική ενσωμάτωση του τροποποιημένου στυρενίου σε πολύπλοκες μακρομοριακές αρχιτεκτονικές και την χρήση τους ως πολυμερικές μεμβράνες, σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.Τα συμπολυμερή χαρακτηρίσθηκαν με χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών (GPC), πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (1H ΝΜR), διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC) και θερμοσταθμική ανάλυση (TGA). Ορισμένα από αυτά αναμείχθηκαν με άλας λιθίου και υποβλήθηκαν σε μετρήσεις ρεολογίας και αγωγιμότητας μέσω διηλεκτρικής φασματοσκοπίας. Η ομοιογένεια διασποράς των αστεροειδών πολυμερών πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) εντός τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation, styrene-ethylene oxide and styrene-methyl methacrylate polymers with complex macromolecular architecture were synthesized. The synthesis of the polymers was carried out by anionic polymerization and nitroxide mediated polymerization. Additionally, linear polystyrene (single-ion) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerization. This was the first step for the further incorporation of modified styrene into complex macromolecular architectures and their use as polymer electrolyte membranes, into lithium-ion batteries.The copolymers were characterized by size exclusion chromatography (GPC), nuclear magnetic resonance (1H NMR), differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). Some of these were mixed with the lithium salt and subjected to rheology and conductivity measurements via dielectric spectroscopy. The dispersion homogeneity of polymethyl methacrylate star within the polyethylene oxide matrix was e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44276
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44276
ND
44276
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and characterization of complex macromolecular architectures: self - assembly and conductivity study in solid state
Συγγραφέας
Νέγκα, Αλκμήνη (Πατρώνυμο: Διονύσιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρίου Γεώργιος
Ιατρού Ερμόλαος
Λιούνη Μαρία
Πιτσικάλης Μαρίνος
Αυγερόπουλος Απόστολος
Βασιλειάδης Αλέξανδρος
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανιοντικός πολυμερισμός; Πολυμερισμός μέσω νιτροξειδικών ριζών; Πολυμερισμός αντιστρεπτής μεταφοράς αλυσίδας με προσθήκη και απόσπαση; Αστεροειδή συμπολυμερή; Εμβολιασμένα συμπολυμερή; Αντίδραση κλικ απουσία μετάλλου; Πολυμερικοί ηλεκτρολύτες; Πολυηλεκτρολύτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
208 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)