Οι κοινωνικές επιστήμες και η σχολική εκδοχή τους: τα αναλυτικά προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1982-2004

Περίληψη

Γενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη των επιστημολογικών επιλογών της Διδακτικής, όπως αυτές εγγράφονται στο προτεινόμενο μοντέλο Προγράμματος των υπό έρευνα Αναλυτικών Προγραμμάτων των Κοινωνικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1982 έως το 2004. Η ανάλυση αυτή καθώς επίσης και η διερεύνηση σύμπλευσης των διδακτικών σκοπών των Προγραμμάτων με τους σκοπούς της εκπαίδευσης αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του ρόλου των Κοινωνικών Επιστημών στην εκπαίδευση την υπό έρευνα περίοδο. Η μέθοδος της έρευνας είναι η ποιοτική ή ερμηνευτική και ερευνητικό εργαλείο η ανάλυση περιεχομένου. Η παρούσα έρευνα αφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα των Ημερησίων Γυμνασίων και Λυκείων, λόγω του ότι αυτά αναλαμβάνουν ευθέως το ρόλο της κοινωνικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης και της οικονομικής εκπαίδευσης των μαθητών/μαθητριών. Τα 45 Αναλυτικά Προγράμματα ταξινομήθηκαν και αναλύθηκαν σε τρεις διακριτές περιόδους (Α΄ περίοδος: 1982-1997, Β΄ περίοδος: 1998-2000 και Γ΄ περίοδος: 2001-2004 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The overarching aim of this thesis is to foreground the way in which the epistemological choices of Didactics is recorded in the recommended model of Programme of the Social Sciences Curricula of Secondary Education under research from 1982 to 2004. This analysis, as well as investigating the extent to which there is an absolute similarity between the didactic aims of the Programmes and the aims of education, seek to shed light on the role of Social Sciences in education during the period under research. The research method is qualitative or hermeneutics and the research tool is the content analysis. The present research regards the Curricula of the Daily Middle Schools and High Schools, due to the fact that those directly assume the role of the social and political education and economic education of the students.The 45 Curricula were classified and analyzed in three distinct periods (1st period: 1982-1997, 2nd period: 1998-2000 and 3rd period: 2001-2004), as they arise according to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43966
ND
43966
Εναλλακτικός τίτλος
The place of Social Sciences in the Greek Secondary Education through the analysis of school curricula: 1982-2004
Συγγραφέας
Φραγκουλίδου, Παναγιώτα του Πέτρος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνη Δέσποινα
Φωτόπουλος Νικόλαος
Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα
Κυπριανός Παντελής
Μπάλιας Ευστάθιος
Τσακίρη Δέσποινα
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επιστημολογία; Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης; Αναλυτικά προγράμματα; Ρόλος Κοινωνικών Επιστημών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
383 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)