Η έννοια της φροντίδας στη νοσηλευτική ηθική: αξίες, δεοντολογία και συγκρούσεις

Περίληψη

Στη διδακτορική μου διατριβή επεξεργάζομαι από φιλοσοφική σκοπιά την έννοια της φροντίδας στη νοσηλευτική ηθική: αξίες, συγκρούσεις και δεοντολογία. Η παρούσα εργασία μελετά και εξετάζει τις σχέση μεταξύ της εφαρμογή της φροντίδας κατά την κλινική νοσηλευτική πρακτική και την νοσηλευτική ηθική, με την εφαρμογή και χρήση των επικρατέστερων ηθικών θεωριών και των αξιωμάτων που απορρέουν από αυτές.Η ερευνητική μας εργασία εκτός από το εισαγωγικό σημείωμα αποτελείται από 5 κεφάλαια, την σύνοψη των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη βιβλιογραφία. Στο εισαγωγικό σημείωμα αναλύεται ο σκοπός της έρευνας, το θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού ζητήματος καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης αναλύεται η πρωτοτυπία της παρούσας έρευνας και τη συνεισφορά της, η ερευνητική μεθοδολογία και τέλος η δομή της έρευνας.Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελείται από δυο μέρη αναλύονται οι έννοιες της νοσηλευτικής και της φροντίδας, καθώς και το νοσηλευτικό περιβάλλον φροντίδας. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In my doctoral dissertation I edit from a philosophical standpoint the concept of caring in nursing ethics: values, conflicts and ethics. The present work studies and examines the relationship between the application of care in clinical nursing practice and nursing ethics, the implementation and use of the prevailing moral theories and axioms derived from them. Our research work apart from the introductory note consists of 5 chapters, summaries of research results and literature. The editorial discusses the purpose of the research, the theoretical background of the research question and the research questions. Also discusses the originality of this research and its contribution, the research methodology and research structure. In the first chapter that consists of two parts the concepts of nursing and care, as well as nursing care environment. The first part discusses the concept of nursing through a history associated with the concept of nursing, listed the various models of nursing c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43605
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43605
ND
43605
Εναλλακτικός τίτλος
The concept of care in nursing ethics: values, ethics and conflicts
Συγγραφέας
Τίφας, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Χρίστος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος
Πανταζάκος Παναγιώτης
Πελεγρίνης Θεοδόσιος
Αραμπατζής Γεώργιος
Ρεθυμιωτάκη Ελένη
Παναγοπούλου - Κουτνατζή Φερενίκη
Στείρης Γεώργιος
Λεμονίδου Χρυσούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Νοσηλευτική ηθική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
368 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)