Εικονογραφημένοι χρησμοί του Λέοντος του Σοφού: από τη βυζαντινή εποχή στην πρώτη έντυπη έκδοση (1596)

Περίληψη

Ο συντάκτης της παρούσας διατριβής είχε τρεις κύριους στόχους. Πρώτο να παρουσιάσει τα ελληνικά χρησμολόγια του 16ου αιώνα (περίπου πενήντα χειρόγραφα συνολικά) με τρόπο ώστε να καταστεί ακριβέστερα και πληρέστερα γνωστό το περιεχόμενό τους, κείμενα είτε εικόνες (ή εικόνες για τις οποίες δεσμεύτηκε χώρος στη σελίδα, αλλά τελικά έμεινε κενός). Δεύτερο να προτείνει μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση των ιδιότυπα αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων αυτού του περιεχομένου. Τρίτο να διατυπώσει το ιστορικό πρόβλημα που προκύπτει από αυτά τα χειρόγραφα ως γραπτές και εικονογραφημένες πηγές, καθώς και να προτείνει μία θεώρηση για την αντιμετώπισή του. Η συζήτηση αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Το πρώτο μέρος, περιγραφικό (κεφάλαια 1 έως 5), εκθέτει και ταξινομεί το υλικό, με απώτερο στόχο να διαπιστωθούν οι συγγένειες μεταξύ των χειρογράφων (κεφάλαιο 5). Οι οικογένειες των χειρογράφων διαπιστώθηκαν τρεις, Α, Β και Γ, και αποτελούν τον κορμό ενός σύνθετου δικτύου, ιδιότυπου εξαιτίας των αλλεπάλληλων ορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The author of this dissertation had three main objectives. The first one was to present the Greek oracle-books of the 16th century (about fifty manuscripts altogether) in a way able to provide a more accurate and complete understanding of their content, either texts or images (or images for which space was bound on the page, but finally it left empty). The second one was to propose methodological tools for the analysis of the peculiarly interrelated elements of this content. The third objective was to articulate the historical problem emerged in these manuscripts as written and illustrated sources, as well as to propose a point of view for addressing this problem. The discussion evolves in two stages. The first part, descriptive (chapters 1 to 5), exposes and classifies the material in order to establish the affinities between the manuscripts (chapter 5). The families of the manuscripts were found to be three, A, B, and C, making up the trunk of a complex network, peculiar in its conti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43547
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43547
ND
43547
Εναλλακτικός τίτλος
Illustrated oracles of Leo the Wise: from the byzantine era to the first printed edition (1596)
Συγγραφέας
Καστρινάκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκράτζιου Όλγα
Κιουσοπούλου Αντωνία
Ιωάννου Παναγιώτης
Μουστάκας Κωνσταντίνος
Φωσκόλου Βασιλική
Ζέη Ελευθερία
Κάσδαγλη Αγλαΐα
Ματθιόπουλος Ευγένιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Χρησμοί; Λέων Σοφός; Μαλαξός; Σκορδίλης; Μπαρότσι; Κλόντζας; Κωνσταντινούπολη; Κρήτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 611; 577 σ.), εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)