Το μάρκετινγκ στη λιμενική βιομηχανία των εμπορευματοκιβωτίων: προσανατολισμός στην αγορά και η σύνδεση με την επιχειρηματική επίδοση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερευνά το περιεχόμενο της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ στη λιμενική βιομηχανία και τις επιπτώσεις της εφαρμογής (ή της μη εφαρμογής της) στην επίδοση των λιμενικών επιχειρήσεων διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων. Εξετάζει τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ, τις εφαρμοζόμενες πρακτικές, διερευνά τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι στρατηγικές αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται και τελικά μελετά τις επιπτώσεις τους στην επίδοση των λιμενικών επιχειρήσεων. Το θεωρητικό μέρος της διατριβής παρουσιάζει κριτικά τις σημαντικότερες θεωρίες σε σχέση με το ρόλο του μάρκετινγκ, τον προσανατολισμό στην αγορά, την επιχειρηματική επίδοση καθώς και τις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και τους εμπλεκόμενους παίκτες στη λιμενική βιομηχανία. Το προτεινόμενο υπόδειγμα εξετάζεται στη συνέχεια μέσω της έρευνας πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω ερευνητικού ερωτηματολογίου προς διευθυντικά στελέχη τερματ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43233
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43233
ND
43233
Εναλλακτικός τίτλος
Marketing in the container port industry: market orientation and its connection to business performance
Συγγραφέας
Κούνουπας, Ευάγγελος του Αλκιβιάδης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Παρδάλη Αγγελική
Χλωμούδης Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Αθανάσιος
Παντουβάκης Άγγελος
Παπαδημητρίου Ευστράτιος
Γεωργόπουλος Νικόλαος
Πάλλης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Προσανατολισμός στην αγορά; Λιμενική επίδοση; Μεσολαβητικοί παράγοντες; Λιμενικός ανταγωνισμός; Λιμενική βιομηχανία; Λιμενικό μάρκετινγκ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
369 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)