Ηλεκτρονικές συναλλαγές και προσωπικά δεδομένα με έμφαση στη νομική προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο ( internet )

Περίληψη

Ο κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνίσταται στην ερμηνευτική παρουσίαση και ανάλυση των προβλημάτων που αναφύονται στους ισχύοντες κανόνες δικαίου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από τους καινοφανείς κινδύνους που συνεπιφέρει η αέναη πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας στην σύγχρονη εποχή. Καταρχήν, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την παράθεση και ερμηνεία των διατάξεων του Π.Δ. 131/2003, και της αντίστοιχης Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, για τον τρόπο σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης μεταξύ Προμηθευτή και Καταναλωτή.Στην συνέχεια, γίνεται εξαντλητική μελέτη της έννοιας της σύμβασης από απόσταση, του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994, με την οποία πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση της Οδηγίας 97/7/ΕΚ στο εθνικό δικαιικό σύστημα, γενικά, με επισκόπηση και αναφορές στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία της νομικής επιστήμης, αλλά και νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως, σε σχέση με την υποχρέωσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary goal of this thesis is the presentation of the existing law that regulates emerging problems solution in electronic commercial transactions and the privacy protection from the novel dangers that the modern digital technology perpetual progress provokes.First, the research interest focus on electronic commerce via computer in internet, more specifically, through the apposition and interpretation of P.D. 131/2003, and the corresponding Directive 2000/31/EC, provisions, about the contract concluded by electronic means procedure between the Trader and the Consumer.After that, a thorough study of distance contract definition, article 4 Law 2251/1994, through which the Directive 97/7/EC incorporation in the national juridical system was fulfilled, in general, is made, with survey and references in international law bibliography and native scientific theory, but also Greek case law, concerning, especially, the Consumer information requirements that the Trader shall provide, before ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43070
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43070
ND
43070
Εναλλακτικός τίτλος
Electronic transactions and personal data, with emphasis on consumer legal protection in internet
Συγγραφέας
Μοσχίδου, Ευθυμία (Πατρώνυμο: Οδυσσέας)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία
Σκαλίδης Ελευθέριος
Κάτος Βασίλειος
Βλαχοπούλου Μαρία
Χατζηγάγιος Θωμάς
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Μαστροκώστας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Καταναλωτής; Σύμβαση από απόσταση; Ηλεκτρονικό εμπόριο; Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση; Προσωπικά δεδομένα; Οδηγία 97/7/ΕΚ; Οδηγία 2000/31/ΕΚ; Οδηγία 2002/65/ΕΚ; Οδηγία 2011/83/ΕΕ; Οδηγία 95/46/ΕΚ; Αρθρο 4 Ν. 2251/1994
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
352 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)