"Φυσικά" τοπία της Ομηρικής Οδύσσειας: διερευνώντας τις δομές και τα όρια των πολιτισμικών εναποθέσεων στην πορεία του νόστου του Οδυσσέα

Περίληψη

Η Ομηρική Οδύσσεια, το έπος που αφορά τον Νόστο του Οδυσσέα, επιβίωσε αρχικά για αιώνες μέσα από την προφορική επική παράδοση. Ο όρος τοπίο δεν υπάρχει ως σημαίνον στην Ομηρική Οδύσσεια: η διατριβή στοχεύει να αναδείξει τρόπους μέσω των οποίων αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως τοπίο μπορεί να ανιχνευτεί και να προσεγγιστεί μέσα από τους επικούς στίχους και την επική πλοκή. Η διατριβή δομείται σε δύο μέρη. Στο ΜΕΡΟΣ Ι, την Υποδομή, αρχικά προσεγγίζεται θεωρητικά το αντικείμενο: το τοπίο σε σχέση με τα όριά του. Η προσέγγιση του αντικειμένου δομείται ως έρευνα πεδίου, μέσω της διερεύνησης εμπλεκόμενων ή/και συναφών με το τοπίο εννοιών. Τα επιστημολογικά πεδία που ενεπλάκησαν στην Υποδομή μεταξύ άλλων άπτονται της θεωρίας του τοπίου και των οικοσυστημάτων, της φιλοσοφίας του χώρου, της ανθρωπολογίας και της φιλοσοφίας της επιστήμης. Τα Εννοιολογικά Εργαλεία, ο Χάρτης και τα Ίχνη, προσεγγίζονται αφενός θεωρητικά στην Υποδομή, και αφετέρου αναδεικνύεται πως δυνάμει αποτελούν ενδογενείς νοητικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Homeric Odyssey, an epic structure concerning Odysseus’ Nostos (his return home), survived through epic oral tradition for centuries. Since the term landscape does not exist as a signifier in the Homeric Odyssey, our research aims to reveal ways through which, what we perceive as landscape can be perceived and approached among the epic verses and plot. The doctoral thesis is structured in two parts. The Infrastructure of the Thesis, alias PART I, is where the objective is investigated: we focus on the relation of landscape to its limits. The methodology of a field research scheme is followed, through the investigation of concepts and terms related to landscape. The epistemological fields involved in the Thesis Infrastructure, are among others theory of landscape and ecosystems, philosophy of space, anthropology and philosophy of science. The conceptual tools are the Map and the Traces: after being theoretically approached, they are implemented in the research of the Homeric Odyssey ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42944
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42944
ND
42944
Εναλλακτικός τίτλος
"Natural" landscapes of the Homeric Odyssey: investigating the structures and limits of cultural accumulations along the nostos* of Odysseus [*his path of return]
Συγγραφέας
Κουζούπη, Ασπασώ του Χρίστος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τεντοκάλη Βάνα
Guthenke Constanze
Κοτιώνης Ζήσης
Στεφάνου Ιωσήφ
Καλογήρου Νίκος
Ρόδη Άλκηστη
Χατζησάββα Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Αντίληψη τοπίου; Εμπλεκόμενος παρατηρητής; Εμπλεκόμενο περιβάλλον; Εμπειρική χαρτογράφηση; Διανυσματικός χρόνος στο τοπίο; Δρώσα ύλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
516 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)