Σύνθεση και χαρακτηρισμός οργανικών ημιαγωγών και εφαρμογή τους σε φωτοβολταϊκές διατάξεις

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποβλέπει στην σύνθεση ημιαγώγιμων πολυμερών με τροποποιημένη δομή (π.χ. ως συμπολυμερή) σε σχέση με γνωστά ημιαγώγιμα πολυμερή (πχ. ομοπολυμερή) που να ανήκουν στα διαλυτά πολυμερή, πράγμα που επιτρέπει την ευκολότερη μορφοποίησή τους σε σχέση με τα αδιάλυτα πολυμερή. Μια επιπλέον κατεύθυνση αυτής της έρευνας αποτελούν τα νανοδομημένα ημιαγώγιμα πολυμερή, τα οποία άρχισαν να ερευνώνται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα το τελικό ημιαγώγιμο πολυμερές (συμπολυμερές) επιδιώκεται να είναι κατά το δυνατόν φθηνό, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για μελλοντικές ευρύτερες τεχνολογικές εφαρμογές.Συγκεκριμένα παρασκευάζονται ηλεκτρικά αγώγιμα συμπολυμερή, καθώς και τα αντίστοιχα ομοπολυμερή, με ηλεκτροπολυμερισμό του 3-οκτυλθειοφαινίου με το διφαινύλιο σε ισομοριακή αναλογία των δύο μονομερών, καθώς επίσης τα ομοπολυμερή παρασκευάζονται και με χημικό πολυμερισμό. Οι δυο αυτές κατευθύνσεις συνθέσεως των ομοπολυμερών και συμπολυμερών επεκτείνονται περαιτέρω, αφ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is the synthesis of semiconductive polymers with a modified structure (e.g. as copolymers) in relation to known semiconducting polymers (e.g. homopolymers) that should belong to the soluble polymers allowing easier processability compared to the insoluble polymers. A further direction of this research is the nanostructured semiconductive polymers, which began to be investigated internationally in recent years. Simultaneously the final semiconductive polymer (copolymer) is intended to be as cheaper as possible, and to provide the opportunity for broader future technological applications.Specifically, electrically conductive copolymers are prepared, and also the corresponding homopolymers, with electropolymerization of 3-octylthiophene with biphenyl in equimolar ratio of the two monomers, as well as the homopolymers are prepared and by chemical polymerization. These two synthesis directions of the homopolymers and copolymers are further extended, on one hand ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42865
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42865
ND
42865
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and characterization of organic semiconductors and their applications in photovoltaic devices
Συγγραφέας
Καραμάνου, Σοφία του Χρήστος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Σιμιτζής Ιωάννης
Θεοδώρου Θεόδωρος
Τσαγκάρης Γεώργιος
Μπατής Γεώργιος
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Ζουμπουλάκης Λουκάς
Καραντώνης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μηχανισμός ηλεκτροπολυμερισμού; 3-οκτυλθειοφαίνιο; Διφαινύλιο; Νανοδομημένα λεπτά υμένια; Ηλεκτρική αγωγιμότητα; Συμπολυμερή 3-οκτυλθειοφαινίου / διφαινυλίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
522 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)