Ανάσχεση προόδου όξινης απορροής σε θειούχα ορυκτά με χρήση φωσφορικών και πυριτικών επικαλύψεων

Περίληψη

Η όξινη απορροή μεταλλείων είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της μεταλλευτικής βιομηχανίας και σχετίζεται με την οξείδωση θειούχων ορυκτών (κυρίως σιδηροπυρίτη, FeS2) σε ενεργές και εγκαταλελειμμένες μεταλλευτικές θέσεις. Μια από τις τεχνολογίες που έχουν προταθεί για την ανάσχεση του φαινομένου της οξείδωσης στηρίζεται στη δημιουργία προστατευτικού επιφανειακού στρώματος γύρω από τους κόκκους των θειούχων ορυκτών (γνωστή ως τεχνική μικροεγκλωβισμού) με τη χρήση κατάλληλων χημικών προσθέτων. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε ο σχηματισμός τεχνητών επικαλύψεων για την ανάσχεση της οξείδωσης θειούχων ορυκτών, χρησιμοποιώντας ως κύριους παράγοντες ανάπτυξης επικαλύψεων άλατα φωσφορικών και πυριτικών οξυανιόντων με την ταυτόχρονη παρουσία οξειδωτικού μέσου (Η2Ο2). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συμπυκνώματα σιδηροπυρίτη (Py) και αρσενοπυρίτη (AsPy) από την περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η μελέτη των επιστρώσεων βασίστηκε στην: (i) κατεργασία σχηματισμού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Acid mine drainage is one of the major environmental problems faced by the mining industry. The generation of acidity is related to the oxidation of sulphides (mainly pyrite, FeS2) in both underground operations and mine waste disposal sites. One of the technologies proposed for the inhibition of oxidation is based on the formation of a protective surface layer around the sulphide particles (known as microencapsulation technique), using appropriate chemical additives. In the present Ph.D. thesis, the technology of microencapsulation was studied using phosphate and silicate oxyanions, as the main factors for the development of coating, simultaneously with the presence of an oxidizing agent (H2O2). The effectiveness of this technology was investigated in a pyrite concentrate (Py) as well as an arsenopyrite concentrate (AsPy) from the Kassandra Mines. The research included: (i) the systematic monitoring of the aqueous phase during the coating treatment (coating stage), (ii) the investigat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42846
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42846
ND
42846
Εναλλακτικός τίτλος
Ιnhibition of acid generation from sulphide minerals using phosphate and silica coating techniques
Συγγραφέας
Κόλλιας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπασιώπη Νυμφοδώρα
Αδάμ Αικατερίνη
Γκοντελίτσας Αθανάσιος
Πασπαλιάρης Ιωάννης
Ξενίδης Άνθιμος
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Γκαϊντατζής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Όξινη απορροή μεταλλείων; Θειούχα μεταλλευτικά απόβλητα; Οξείδωση σιδηροπυρίτη; Οξείδωση αρσενοπυρίτη; Φωσφορική επικάλυψη; Πυριτική επικάλυψη; Σύμπλοκο πυριτίου - κατεχόλης; Τεχνική μικροεγκλωβισμού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxviii, 266 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)