Ανάπτυξη και μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων τροποποιημένων αργίλων ως προσροφητικών βαρέων μετάλλων από υγρά λύματα

Περίληψη

Η συνεχής αύξηση των ποσοτήτων τοξικών ουσιών που διαχέονται στο περιβάλλον λόγω της ανάπτυξης βιομηχανικής δραστηριότητας και της συσσώρευσης δραστηριοτήτων στα αστικά κέντρα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων πριν την διάθεση τους. Η ρύπανση που προκαλούν στο περιβάλλον τα βαρέα μέταλλα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ποσοστιαία αναλογία που έχουν στο γήινο περιβάλλον. Μέταλλα, όπως το Cd, το Cr, ο Pb και ο Hg είναι εξαιρετικά τοξικά. Ενώ άλλα, όπως ο Zn και ο Cu, συσσωρεύονται σταδιακά στον ανθρώπινο οργανισμό και προκαλούν σημαντικές βλάβες όταν ξεπεράσουν ορισμένα επιτρεπτά όρια. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να πραγματοποιηθεί ο εγκιβωτισμός και η υαλοποίηση των αργιλοπυριτικών ορυκτών (Zenith και Περλίτη) που έχουν προσροφήσει βαρέα μέταλλα, σε χαμηλές θερμοκρασίες υαλώδους μετάβασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: • Επετεύχθη για πρώτη φορά υαλοποίηση με εγκιβωτισμό φορτωμένων αργιλοπυριτικών υλικών σε βαρέα μέταλλα. • Παρατηρήθηκε σημαντικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The continuous increase of the emitting toxic substances in the environment due to the increase and accumulation of industrial and urban activities have made imperative the proper waste processing before disposal. The pollution that heavy metals cause in the environment is conversely proportional to the percentage proportion of them in the earth. Metals like Cd, Cr, Pb and Hg are extremely toxic. Whereas, others like Zn and Cu accumulate gradually in the human body causing important harm when they exceed defined allowable limits. The purpose of the present thesis was to encase and vitrify the Zenith-Perlite minerals that have previously absorbed heavy metals in low temperature hyaline transition. The results have shown that: • For the first time we have succeeded vitrification with encasement of loaded Zenith-Perlite minerals to heavy metals. • We have observed great increase of durability to the corrosion of vitrificated systems, when there is an increase to the % w/w conciseness in l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28296
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28296
ND
28296
Εναλλακτικός τίτλος
Development and study of modified clays physicochemical properties, as adsorptive heavy metals from wastewaters
Συγγραφέας
Παπαδάς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Τηλέμαχος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Καρακατσίδης Μιχαήλ
Λεκάτου Αγγελική
Μιχαλακάκου Παναγιώτα
Παπαδάκη Μαρία
Καραμάνης Δημήτριος
Γουρνής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ύαλος; Υαλοποίηση; Άργιλος; Περλίτης; Αλουμίνα; Προσρόφηση; Διάλυση; Βαρέα μέταλλα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
401 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)