Η αρχή της αναλογικότητας στο εργατικό δίκαιο

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη και ανάλυση της εφαρμογής της αρχής αναλογικότητας σε κάθε πεδίο του εργατικού δικαίου. Επιπρόσθετα, γίνεται μία αρκετά εκτενής αναφορά στην εφαρμογή της αρχής και σε άλλους κλάδους του δικαίου, όπως το ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο. Η εξέταση των παραπάνω θεμάτων γίνεται με ταυτόχρονη αναφορά των πορισμάτων της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας, αλλά και με συγκριτική επισκόπηση της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας. Στο δημόσιο δίκαιο η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται ως περιορισμός των περιορισμών των συνταγματικών δικαιωμάτων. Απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και την ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ στην Ελλάδα κατοχυρώνεται και συνταγματικά από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ’ του Συντάγματος. Η αρχή της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα στο εργατικό δίκαιο απορρέει από τις αρχές της καλής πίστης και της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος και αποτελεί εξειδίκευση αυτών. Εφαρμόζεται κάθε φορά που παρατηρείται μο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The submitted dissertation aims to research and analyze the application of the principle of proportionality in every field of labour law. Moreover, a quite extensive report on the application of the principle to other branches of law, such as private and public law, is included. These issues are being analyzed with reference to the conclusions of the greek theory and jurisprudence, but also with a comparative overview of the german doctrine and jurisprudence. In public law, the principle of proportionality applies as a restraint of the restrictions of constitutional rights. It emanates from the principle of the rule of law and the essence of fundamental rights, while in Greece is constitutionally guaranteed by Article 25 par. 1 sub. 3 of the Constitution. The principle of proportionality in private law and particularly in labour law emanates from the principles of good faith and prohibition of abuse of rights, while it is considered also as a specialization of these principles. The pri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42751
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42751
ND
42751
Εναλλακτικός τίτλος
The principle of proportionality in labour law
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Χρήστος (Πατρώνυμο: Πρόδρομος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Λεβέντης Γεώργιος
Τραυλός - Τζανετάτος Δημήτριος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Ζερδελής Δημήτριος
Μπακόπουλος Κωνσταντίνος
Σουφλερός Ηλίας
Χριστακάκου - Φωτιάδη Καλλιόπη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Αρχή; Αναλογικότητα; Εργατικό δίκαιο; Δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
5, ix, 523 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)