Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυών ψυχρών υλικών για το δομημένο περιβάλλον

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αστικό πληθυσμό του πλανήτη. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος είναι η υπερθέρμανση των πόλεων. Τα κτίρια και τα αστικά δομικά υλικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπερθέρμανση των πόλεων. Επιπλέον, τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω προηγμένων υλικών.Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη, πειραματική αξιολόγηση και ενσωμάτωση των ψυχρών επιχρισμάτων στο δομημένο περιβάλλον. Η εισαγωγή των ψυχρών επιχρισμάτων οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος τόσο στα κτίρια όσο και στους εξωτερικούς χώρους.Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται μια εισαγωγή στα ψυχρά υλικά. Επιπλέον παρουσιάζεται η στάθμη περιεχομένου, οι ερευνητικοί στόχοι και η μεθοδολογία της διατριβής. Το Κεφάλαιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

in recent decades, a significant increase in the world’s urban population has been recorded. One of the major problems of the cities’ environment is the urban overheating. Buildings and urban construction materials play an important role in the urban overheating. Moreover buildings are responsible for 40% of the world’s primary energy consumption. Therefore, there is an urgent need to improve the buildings’ energy performance through advanced materials.The scope of the present thesis is to develop, test and integrate cool coatings into the built environment. The introduction of cool coatings leads to energy saving and better living conditions for the people.The present thesis is structured in seven chapters.In Chapter 1 an introduction into cool materials is given. Moreover, the state of the art, research objective and methodology of the thesis is presented. Chapter 2 is devoted to the experimental equipment used for the characterization, development and measurement of the cool coating ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42705
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42705
ND
42705
Εναλλακτικός τίτλος
Design and development of smart cool materials for the built environment
Συγγραφέας
Γομπάκης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Διαχείριση Ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον
Εξεταστική επιτροπή
Κολοκότσα Διονυσία
Μαραβελάκη Παγώνα
Σανταμούρης Ματθαίος
Λαζαρίδης Μιχαήλ
Τσούτσος Θεοχάρης
Περδικάτσης Βασίλειος
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Δομημένο περιβάλλον; ψυχρά υλικά; Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)