Μελέτη σύστασης μαστού με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Περίληψη

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συνηθισμένη αιτία των θανάτων από καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι σημαντική έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν τη σωστή θεραπεία και καλύτερη ανάρρωση. Οι μάζες και οι μικροαποτιτανώσεις (μCs) είναι σημαντικοί δείκτες του καρκίνου του μαστού καθώς είναι σημάδια πρώιμου σταδίου. Η παρουσία και μόνο μCs σε μία μαστογραφία οδηγεί στην ανίχνευση ενός σημαντικού ποσοστού καρκίνων του μαστού. Οι μCs του μαστού περιγράφονται ως εναποθέσεις ασβεστίου μέσα στον ιστό του μαστού και χωρίζονται σε Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ. Οι μCs Τύπου Ι αποτελούνται από οξαλικό ασβέστιο και σχετίζονται με καλοήθεις βλάβες του μαστού. Οι μCs Τύπου ΙΙ αποτελούνται από φωσφορικό ασβέστιο, κυρίως υδροξυαπατίτη, και σχετίζονται κακοήθεις συνθήκες του μαστού. Αποτιτανώσεις που αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο επίσης σχετίζονται με καλοήθεις βλάβες του μαστού. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια μη επεμβατική μέθοδος να διαχωρίσει καλοήθεις και κακοήθεις μCs. Όταν μCs, ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Breast cancer is the most common cause of cancer deaths worldwide. Early detection is important in order the patients to have right treatment and better recovery. Masses and microcalcifications (μCs) are important indicators of breast cancer since they are early stage signs. Only the appearance of μCs in a mammogram leads to the detection of significant percentage of breast cancers. Microcalcifications of the breast are described as calcium deposits within the breast tissue and are divided into Type I and Type II. Type I μCs are composed of calcium oxalate, and are associated with benign lesions of the breast. Type II μCs are composed of calcium phosphate, mainly hydroxyapatite, and are associated with malignant breast conditions. Calcifications composed of calcium carbonate are also associated with benign lesions of the breast. Up to date there is no non-invasive method to distinguish between benign and malignant μCs. When μCs, or other suspicious signs, are present in a mammogram, bi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42665
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42665
ND
42665
Εναλλακτικός τίτλος
Breast composition study using ionizing radiation
Συγγραφέας
Μαρτίνη, Νίκη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Καγκάδης Γεώργιος
Κανδαράκης Ιωάννης
Φούντος Γεώργιος
Παναγιωτάκης Γεώργιος
Μπεζεριάνος Αναστάσιος
Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διπλή ενέργεια; Λόγος μαζών ασβεστίου/φώσφορο; Αποτιτανώσεις; Ακτίνες-Χ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
98 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.