Σύνθεση, χαρακτηρισμός και καταλυτική δραστικότητα περοβσκιτών La(Sr)Fe(Co)O3

Περίληψη

Περοβσκίτες ονομάζονται οι ενώσεις με γενικό τύπο ΑΒΧ3 όπου Α και Β είναι δύο κατιόντα, μέταλλα ή στοιχεία μετάπτωσης και Χ ένα ανιόν συνήθως οξυγόνο. Εμφανίζουν σημαντικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται ευρέως σε καταλυτικές διεργασίες. Οι περοβσκίτες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο καύσης παρουσία γλυκίνης (-Gly) ή ανιονικού επιφανειοδραστικού glycolic acid ethoxylate layryl ether (-AS) και πραγματοποιήθηκε σταδιακή υποκατάσταση του La από Sr στην Α-θέση της περοβσκιτικής δομής (La1-xSrxFeO3-Gly και La1-xSrxFeO3-AS) ή του Fe από Co στη Β-θέση της δομής (LaFe1-xCoxO3-Gly και LaFe1-xCoxO3-AS). Τα υλικά χαρακτηρίστηκαν με θερμικής ανάλυση, περίθλαση ακτίνων Χ, φασματομετρία ακτίνων Χ, φασματοσκοπία Mössbauer, φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier, προσρόφηση-εκρόφησης Ν2, κοκκομετρική ανάλυση, θερμοπρογραμματιζόμενη προσρόφηση-εκρόφηση Ο2 και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωση. Η καταλυτική δραστικότητα των περοβσκιτών μελετήθηκε στην αντίδραση αναγωγής του μονοξειδίου του αζώτου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Perovskites possess the general form ΑΒΧ3 where A and B are metal cations connected with an anion X, usually oxygen. These materials exhibit interesting properties and are widely used in catalytic applications. Their properties and consequently their uses are determined by the procedure followed for their synthesis. The perovskites of this thesis were prepared by the sol gel auto combustion method in presence of glycine (-Gly) or anionic surfactant glycolic acid ethoxylate layryl ether (-AS) and La was substituted with Sr in the A-site of the structure (La1-xSrxFeO3-Gly and La1-xSrxFeO3-AS) and Fe with Co in the B-site (LaFe1-xCoxO3-Gly and LaFe1-xCoxO3-AS). The materials were characterized by thermal analysis, X-Ray Powder Diffraction, X-Ray Fluorescence Spectroscopy, Mössbauer Spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Ν2 porosimetry, Diffuse Light Scattering, Ο2 Temperature programmed adsorption-desorption and Scanning Electron Microscopy. The catalytic activity of the p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42492
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42492
ND
42492
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, characterization and catalytic activity of La(Sr)Fe(Co)O3 perovskites
Συγγραφέας
Μαργέλλου, Αντιγόνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Πετράκης Δημήτριος
Πομώνης Φίλιππος
Βαϊμάκης Τιβέριος
Πλακατούρας Ιωάννης
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Αρματάς Γεράσιμος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Περοβσκίτες; Σύνθεση περοβσκιτών; Αντιστρεπτά προσλαμβανόμενο οξυγόνο; Αναγωγή ΝΟ/CO; Διάσπαση Ν2Ο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
172 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)