Σχέση δομής - δραστικότητας και μελέτες σταθερότητας δομικά ή/και επιφανειακά ενισχυμένων καταλυτικών συστημάτων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή καταπιάνεται με την επίδραση των δομικών (CeO2, La2O3) και επιφανειακών (Κ) ενισχυτών στα φυσικοχημικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά ευγενών μετάλλων (Pt, Pd, Ir) υποστηριγμένων σε φορέα Al2O3, κατά την επιτέλεση των αντιδράσεων αποδόμησης οξειδίων (ΝΟx) ή/και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου. Η επίδραση των ενισχυτών στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, καθώς και στην καταλυτική δραστικότητα και σταθερότητα των προς μελέτη καταλυτικών συστημάτων, διερευνήθηκε εκτενώς μέσω ποικίλων τεχνικών χαρακτηρισμού, όπως είναι η μέθοδος φυσιορόφησης Ν2 (μέθοδος BET), η περίθλαση ακτινών Χ (XRD), η θερμοπρογραμματιζόμενη αναγωγή/εκρόφηση (TPR/TPD), η μέθοδος της μικροσκοπίας σάρωσης/διέλευσης (HRΤΕΜ/STEM) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR, DRIFTS). Απώτερο σκοπό της παρούσας διατριβής αποτελεί η κατανόηση σε θεμελιώδες επίπεδο της δράσης των ενισχυτών, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων δομής-δραστικότητας κατά τη διάσπαση του Ν2Ο ή την αναγωγή των ΝΟx σε υποστηριγμένους καταλύτες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis aims at exploring the impact of structural (CeO2, La2O3) and surface (K) promoters on the solid state properties and the surface chemistry of Al2O3-based noble metal (Pt, Pd, Ir) catalysts, during nitrogen (NOx) and/or nitrous (N2O) oxides abatement. Various characterization techniques, such as N2 physisorption (BET method), X-ray diffraction (XRD), Temperature programmed methods (TPR/TPD), microscopy methods (HRTEM, STEM) and infrared spectroscopy (FTIR, DRIFTS) were employed to gain insight into the impact of structural/surface promoters on the physicochemical characteristics, as well as on the activity and stability performance of the as-prepared catalysts. In any case, particular emphasis was devoted in the present thesis on the underlying mechanism of promoters and the establishment of structure-property relationships.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41447
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41447
ND
41447
Εναλλακτικός τίτλος
Structure-property relationships and stability studies of multi-promoted catalytic systems for nitrogen (NOx) and/or nitrous (N2O) oxides abatement
Συγγραφέας
Παχατουρίδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Κονσολάκης Μιχάλης
Γεντεκάκης Ιωάννης
Ηλιοπούλου Ελένη
Μαρνέλλος Γεώργιος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Καταλυτική διάσπαση Ν2Ο; Δομική/ επιφανειακή τροποίηση; Ιρίδιο; Αλουμίνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
10, ix, 204 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)