Η έννομη προστασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την αθέμιτη ηλεκτρονική επεξεργασία τους: συγκριτική μελέτη της νομικής ρύθμισης σε Ελλάδα και Γαλλία

Περίληψη

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διευκόλυνε τη ροή της κάθε είδους πληροφορίας.Η διάδοση των προσωπικών πληροφοριών ή άλλως των προσωπικών δεδομένων αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής πολιτικής της Ε.Ε., την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. Η ψήφιση της κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ ήρθε να καλύψει τα νομοθετικά κενά σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους προσβολής του ιδιωτικού βίου του ατόμου μέσω της υποκλοπής των προσωπικών του δεδομένων και του περιορισμού της πληροφοριακής του αυτονομίας. Η παρούσα μελέτη καταγράφει την έννομη προστασία των προσωπικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας στην Ελλάδα και τη Γαλλία, με κριτήριο το διαφορετικό ρυθμό χρήσης της πληροφορικής και ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας στις δύο χώρες.Η παρούσα διατριβή χωρίζεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The use of Information and Communication Technology (ICT) simplified the flow of any kind of information. The dissemination of personal information or otherwise of personal data has been a key tool for the development of EU policy strategy, the organization of public administration, the business planning, the creation and the operation of information systems. The implementation of the EU Directive 95/46 / EC came to fill legislative gaps in the personal data protection level, taking into account the risks of individual’s privacy violation through the interception of personal data and the limitation of informational autonomy. This study records the legal protection of personal financial data in the digital environment through the relevant legislation and case law in Greece and France, on the basis of the different pace of the use of information technology and implementation of the EU directive.The thesis is divided into two parts. The first section explains the basic concepts and make ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42327
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42327
ND
42327
Εναλλακτικός τίτλος
The legal protection of economic behaviour data from their unlawfull electronic processing: comparative study of the legal regulation in Greece and France
Συγγραφέας
Μυλώση, Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Ευγενία
Βαζακίδης Αθανάσιος
Στεφανίδης Γεώργιος
Βλαχοπούλου Μάρω
Τζιώνας Ιωάννης
Χατζηγάγιος Θωμάς
Μαστροκώστας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Προσωπικά δεδομένα; Προσωπική πληροφορία; Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς; Ιδιωτικότητα; Εμπιστευτικότητα; Ασφάλεια; Απόρρητο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxv, 333 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)