Βιοτεχνολογική αξιοποίηση χυμού κράνων (Cornus mas L.) για παραγωγή λειτουργικού τροφίμου υψηλής διατροφικής αξίας

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής εξετάστηκε η παραγωγή λειτουργικού ροφήματος χαμηλού αλκοολικού βαθμού μέσω ζύμωσης χυμού κράνων με γαλακτικά βακτήρια. Στη πρώτη φάση της διατριβής 26 γαλακτικά βακτήρια απομονώθηκαν από κόκκους kefir. Ο προκαταρκτικός έλεγχος της ταυτότητας των απομονωθέντων στελεχών έγινε με τις διαδικασίες α) της χρώσης Gram, β) του ελέγχου της μορφολογίας των αποικιών μέσω μικροσκοπικής παρατήρησης και γ) της δοκιμασίας της παρουσίας και ενεργότητας του ενζύμου καταλάση. Εν συνεχεία, όλα τα απομονωθέντα γαλακτικά βακτήρια εξετάστηκαν μετά από σειρά δοκιμασιών in vitro για πιθανή προβιοτική δράση. Για λόγους σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο προβιοτικό στέλεχος L. plantarum ATCC 14917. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλέχθηκε ένα νέο στέλεχος L. paracasei K5 το οποίο έδειξε πολύ καλή προβιοτική δράση σε σχέση πάντα με το πρότυπο προβιοτικό στέλεχος L. plantarum ATCC 14917. Το στέλεχος αυτό ταυτοποιήθηκε με μοριακές τεχνικές. Στη δεύτερη φάση της διατρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the frame of the present PhD dissertation the production of a low-alcohol functional drink through fermentation of lactic acid bacteria was examined. In the first phase, 26 lactic acid bacteria were isolated from kefir grains. A preliminary test was contacted in order to identify the isolated microorganisms as lactic acid bacteria concerning a) Gram stain b) morphological test of colonies with microscopic observation and c) determination of the presence and activity of the catalase enzyme. All isolated strains were tested after a series of in vitro tests for probiotic activity. The probiotic strain L. plantarum ATCC 14917 was used for comparison reasons. According to the results, the strain L. paracasei K5 was selected as the best because it showed very good probiotic activities compared to the probiotic strain L. plantarum ATCC 14917. This strain was identified through molecular techniques. In the second phase the two microorganisms were used to ferment Cornus mas L. juices in diff ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42248
ND
42248
Εναλλακτικός τίτλος
Biotechnological exploitation of Cornus mas L. juices for the production of a functional food with extra nutritional value
Συγγραφέας
Νούσκα, Χρυσάνθη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Εργαστήριο Μικροβιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Πλέσσας Σταύρος
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία
Αλεξόπουλος Αθανάσιος
Κυμπάρης Αθανάσιος
Βρύζας Ζήσης
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ
Γαλάνης Αλέξης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προβιοτικοί χυμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.