Φυσικοχημεία και παθολογία αρχαιολογικού γυαλιού και αρχαιολογικών υαλωδών επιφανειών

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής διαμορφώθηκε μια αναλυτική μεθοδολογία με σκοπό τη διερεύνηση των βασικότερων επιστημονικών ερωτημάτων της μελέτης του αρχαιολογικού γυαλιού και των αρχαιολογικών υαλωδών επιφανειών (προέλευση, τεχνολογία παραγωγής, διάβρωση), μεγιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στη συμπληρωματική χρήση 6 τεχνικών: LED, SEM/EDS, XRF, PIXE, Raman και IR.Η αναλυτική μεθοδολογία αξιολογήθηκε μέσω της μελέτης πέντε συλλογών αρχαιολογικού γυαλιού και υαλωμάτων από τη νότια Ελλάδα (Θήβα, Πάτρα, Κυπαρισσία και Κόρινθος). Οι συλλογές χρονολογούνται σε τέσσερις διαφορετικές χρονικές περιόδους, καλύπτοντας συνολικά 2.500 χρόνια (Αρχαϊκή/Κλασική/Ελληνιστική, Ρωμαϊκή/ Οθωμανική και Βυζαντινή περίοδος, αντίστοιχα). Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κρίθηκε γενικά επιτυχής και οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα για την τεχνολογία παραγωγής και τα εμπορικά δίκτυα των υπό μελέτη περιόδων. Η χρήση των φασματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Within the framework of the present PhD thesis an analytic methodology was suggested in order to answer the most common scientific questions regarding the study of archaeological glass and glassy materials (provenance, manufacturing technology, corrosion effects), while at the same time maximizing the use of non-destructive techniques. More specifically, emphasis was given on the complimentary use of 6 techniques: LED, SEM/EDS, XRF, PIXE, Raman and IR Spectroscopy.The analytic methodology was evaluated via the study of five assemblages of archaeological and historic glasses and glazes, recovered from southern Greece (Thebes, Patras, Kiparissia and Corinth). They are dated to four different eras which cover a total period of 2500 years (Archaic/Classical/Hellenistic, Roman, Ottoman and Byzantine period, respectively). The use of the suggested methodology was generally successful and led to several remarks regarding the production technology and trade networks of each area and era. The a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42042
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42042
ND
42042
Εναλλακτικός τίτλος
Characterization and corrosion studies of archaeological glasses and glazed archaeological material
Συγγραφέας
Παλαμάρα, Ελένη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Ζαχαριάς Νικόλαος
Καμίτσος Ευστράτιος
Καρύδας Ανδρέας Γερμανός
Henderson Julian
Λυριτζής Ιωάννης
Κυλίκογλου Βασίλειος
Ξανθοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαιολογικό γυαλί; Υάλωμα μολύβδου; Τεχνολογία παραγωγής; Προέλευση πρώτων υλών; Διάβρωση γυαλιού; Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM/EDS); Φθορισμομετρία ακτίνων Χ (XRF); Φασματοσκοπία Raman; Φασματοσκοπία IR
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, vii, 324 σ., εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)