Κοινωνικές τάξεις στην Ελλάδα: εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στον 21ο αι.

Περίληψη

Η συγκριτική αυτή μελέτη μέσα από την ποσοτική έρευνα των μαθητών και των ιδίων των γονέων τους σε σχολεία όλης της Ελλάδας αλλά και η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των ανιόντων των γονέων τους, είχε σαν σκοπό να καταδείξει όχι μόνο την κοινωνική κινητικότητα αλλά και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών αλλά και των ιδίων των γονέων τους για τα ίδια τους τα παιδιά σε μια μεταβατική περίοδο όπως είναι ο 21ος αι. Μέσα από την διεξοδική ανάλυση των δεδομένων αναφαίνεται ότι το μορφωτικό κεφάλαιο που έχει κληροδοτηθεί σε κάθε έναν από εμάς, σηματοδοτεί και προδιαγράφει κατά το μεγαλύτερο μέρος την πορεία του κάθε ενός μας μέσα από μια σειρά κοινωνικών εμποδίων που αφορούν την εκπαίδευση, το επάγγελμα, την πολιτισμική ταυτότητά μας εν γένει αλλά και το τι θα είμαστε ικανοί να μεταδώσουμε εμείς οι ίδιοι και να προσφέρουμε στα παιδιά μας.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This comparative study, through quantitative research of pupils and their own parents in schools throughout Greece, as well as the recording of the demographic data of their parents' ancestors, was designed to demonstrate not only social mobility but also educational and professional choices of students and their own parents for their own children in a transition period such as the 21st century. Through the thorough analysis of the data, it appears that the cultural capital that has been bequeathed to each of us marks and predominates most of the course of each of us through a series of social barriers related to education, profession, cultural our identity in general, but also what we will be able to convey to ourselves and offer our children.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41968
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41968
ND
41968
Εναλλακτικός τίτλος
Social classes in Greece: educational and professional choices in the 21st century
Συγγραφέας
Χαρίτου, Αγγελική (Πατρώνυμο: Νικολάου)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λύτρας Ανδρέας
Κωστόπουλος Τρύφων
Λαμπρέλλης Δημήτρης
Τσίρης Παναγιώτης
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Καντζάρα Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική ανισότητα; Κοινωνική κινητικότητα; Κοινωνικοποίηση; Οικονομική κρίση; Κουλτούρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τόμοι (Α' τόμος 561 σ. ; Β' τόμος 493 σ. ; Γ' τόμος 560 σ.), πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)