Αριθμητική διερεύνηση της σεισμικής απόκρισης πασσάλου υπό καθεστώς ρευστοποίησης και οριζόντιας μετατόπισης του εδάφους

Περίληψη

Αντικείμενο της Διατριβής είναι η συστηματική διερεύνηση των μηχανισμών που επιδρούν στις καμπύλες p-y για πασσάλους σε άμμο υπό οριζόντια φορτία λόγω μετακίνησης του εδάφους, καθώς και η διατύπωση νέων σχέσεων υπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και τεκμηριώθηκε, μέσω σύγκρισης με πειράματα φυγοκεντριστή, μια τρι-διάστατη αριθμητική μεθοδολογία προσομοίωσης του φαινομένου με κύρια χαρακτηριστικά: (α) τη δυνατότητα προσομοίωσης τόσο έγχυτων όσο και εμπηγνυόμενων πασσάλων και (β) την εισαγωγή ενός νέου τύπου συνόρων ελεύθερου πεδίου για την ακριβή προσομοίωση των συνθηκών του απειρομήκους πρανούς. Αναφορικά σε εδάφη με ρευστοποίηση, οι προτεινόμενες σχέσεις αναθεωρούν βασικές παραδοχές των υφιστάμενων και εισάγουν στον υπολογισμό πρόσθετες παραμέτρους (π.χ. μέθοδος εγκατάστασης). Αναφορικά σε εδάφη χωρίς ρευστοποίηση υπό πλευρική εξάπλωση, οι προτεινόμενες σχέσεις, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες, λαμβάνουν υπόψη την έντονη διαστολικότητα που μπορεί να αναπτυχθεί, υπό προϋποθέσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Thesis deals with the systematic investigation of the mechanisms that govern p-y response of piles in sands, undergoing lateral loads due to large ground displacement, as well as the development of new multivariable relationships. For this purpose, a 3-dimensional numerical methodology was developed and verified against centrifuge tests. The main characteristics of the methodology are: (a) the capability to simulate both excavated and driven piles and (b) the development of a new type of free field boundaries for the accurate simulation of the kinematics of infinite slopes. As for soils without liquefaction, the proposed relations revise basic concepts of existing methodologies and introduce new parameters in the computations (e.g. pile installation method). As for soils with liquefaction undergoing lateral spreading, the proposed relations, contrary to existing methodologies, take into account the severe dilation that can take place, under certain conditions (e.g. limited drainage ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28320
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28320
ND
28320
Εναλλακτικός τίτλος
Numerical investigation of pile response under liquefaction and ground lateral spreading
Συγγραφέας
Χαλούλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπουκοβάλας Γεώργιος
Καββαδάς Μιχαήλ
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Γκαζέτας Γεώργιος
Τσιαμπάος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Μυλωνάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ρευστοποίηση; Πλευρική εξάπλωση; Καμπύλες P-Y; Αριθμητική προσομοίωση; Πάσσαλοι; Διεύρυνση κοιλότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xl, 441 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)