Επιχειρησιακή διαχείριση και πρόβλεψη επικινδυνότητας λογισμικού

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην ολιστική διαχείριση των προκλήσεων και κινδύνων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται και αναλύεται η προσέγγιση «Διακυβέρνηση, Επικινδυνότητα και Συμμόρφωση» καθώς και ο ρόλος της ελεγκτικής ως εργαλείο βελτίωσης της προσέγγισης. Επιπλέον, η απαίτηση για συνεχή ενημέρωση σχετικά με νέους παράγοντες επικινδυνότητας, δηλαδή προσθήκες ή αλλαγές στα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και ενημέρωση για νέες ευπάθειες και απειλές σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (Π.Σ.), ώθησαν στην μελέτη μετρικών ασφάλειας που επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη και ισομορφική ανάλυση περιεχόμενου ασφάλειας. Στο πλαίσιο των μετρικών ασφάλειας και λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος στη μέτρηση σπουδαιότητας των ευπαθειών, αναδεικνύονται οι αντίστοιχες ποιοτικές, ποσοτικές και υβριδικές μέθοδοι.Στη συνέχεια και στην προσπάθεια βελτίωσης της εμπιστοσύνης στο λογισμικό, παρουσιάζονται μοντέλα ανάπτυξης λογισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on the holistic management of the challenges and risks modern enterprises face. Specifically, we present and analyze the approach "Governance, Risk and Compliance" and the role of audit as a tool to improve the approach.Furthermore, the requirements for constant updates on new risk factors, such as additions or changes to corporate assets and information about new vulnerabilities and threats combined with the complexity of information security systems, motivated us to research on security metrics that allow for automated and isomorphic analysis of the security content. In the context of security metrics and due to the increasing interest in measuring vulnerability severity, we highlight the corresponding qualitative, quantitative and hybrid methods. Moreover, in an attempt to improve user confidence in software, we present software development models that aim to maximize software maturity. In parallel, software quality standards are presented and we study the behavi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41734
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41734
ND
41734
Εναλλακτικός τίτλος
Enterprise management and software risk prediction based on security metrics
Συγγραφέας
Χατζηπουλίδης, Αριστείδης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαυρίδης Ιωάννης
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Καργίδης Θεόδωρος
Μανιτσάρης Αθανάσιος
Φουληράς Παναγιώτης
Στειακάκης Εμμανουήλ
Γεωργιάδης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρησιακή διαχείριση; Πρόβλεψη επικινδυνότητας λογισμικού; Μετρικές ασφάλειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
163 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)