Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής, βασισμένο σε εθνομουσικολογικά στοιχεία, στην ομαλή ένταξη παιδιών στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο

Περίληψη

Η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση καλλιεργεί ένα κλίμα γενικής παιδείας και αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς, με στόχο όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, αλλά επίσης, την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας του άλλου, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν εξήντα πέντε (206) μαθητές/τριες από δώδεκα (12) τάξεις (εννέα τάξεις ως ομάδες παρέμβασης και τρεις τάξεις ως ομάδες ελέγχου) νηπιαγωγείου, Α’ και Β’ δημοτικού (αγόρια Ν=106 και κορίτσια Ν=100) οι οποίοι/ες παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης 8 εβδομάδων με συχνότητα δυο διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός διαθεματικού διαπολιτισμικού μουσικού προγράμματος παρέμβασης, στηριγμένο στη μουσική κουλτούρα που φέρει στην τάξη κάθε μαθητής, στην ομαλή ένταξη παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στο σύγχρονο διαπολιτισμικό/πολυπολιτισμικό σχολείο. Τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intercultural music education encourages a culture of general (or broader?) education that utilizes diverse practices, aiming to the recognition of cultural identity through a consecutive effort of dialogue, understanding and cooperation, rather than plain acceptance and respect of the difference as such. In total, sixty five (206) students (106 boys and 100 girls) from twelve (12) grades (nine grades as intervention teams and three grades as control groups) of kindergarten, as well as first and second grades of primary school participated in this study. They followed an 8-week intercultural music education program, two hours per week. The aim of the present study was to investigate the impact of a cross-cultural and intercultural musical intervention curriculum to the smooth integration of preschool and first-school children into the modern intercultural/multicultural school, based on the musical culture that each student brings to school. As a result, the effectiveness of intercultur ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41430
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41430
ND
41430
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of a music and movement education program, with an emphasis on ethnomusicological elements, on the the smooth integration of children in the contemporary multicultural school
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδου, Ζωή (Πατρώνυμο: Ευθύμιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυρίδης Αργύριος
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Στάμου Λελούδα
Δογάνη Κωνσταντίνα
Τουρτούρας Χρήστος
Καμαριανός Ιωάννης
Φωτόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση; Ένταξη; Κοινωνικοποίηση; Κοινωνική αλληλεπίδραση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
211 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)