Εφαρμογή μη παραμετρικών μεθόδων για την εκτίμηση και ανάλυση της αποδοτικότητας υπηρεσιών υγείας: η περίπτωση των νοσοκομείων του εθνικού συστήματος υγείας

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι να αναλύσει την αποδοτικότητα των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να εξετάσει τα ενδεχόμενα οφέλη αποδοτικότητας πιθανών συνενώσεων. Το δείγμα αποτελείται από 73 γενικά νοσοκομεία μεσαίου μεγέθους κατανεμημένα σε όλη στην ελληνική περιφέρεια. Η αξιολόγηση τους έγινε με την εφαρμογή ενός συνόλου μη παραμετρικών μεθόδων, που βασίζονται στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ), σε στοιχεία του έτους 2009. Σαν εισροές χρησιμοποιήθηκαν οι νοσοκομειακές κλίνες, οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, ενώ σαν εκροές το πλήθος των νοσηλευθέντων ασθενών, σταθμισμένο ως προς το μείγμα των περιστατικών, οι χειρουργικές επεμβάσεις και οι εξωτερικοί ασθενείς. Αρχικά εντοπίστηκαν και εξαιρέθηκαν δύο έκτοπες ενώ στις υπόλοιπες 71 μονάδες εφαρμόστηκαν διαδοχικά τα μη-παραμετρικά υποδείγματα FDH, VRS, NIRS, NDRS, CRS και υπολογίστηκαν οι κατά Farrell αποδοτικότητες. Για τη σχετική κατάταξη των αποδοτικών μονάδων εφαρμόστηκαν τα υποδείγματα της υπερ-αποδοτικότητας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe current study performed a dual efficiency analysis assessing the efficiency of the public hospital sector in the five-year period 2009-2013 as well as the potential efficiency gains from 13 candidate mergers among them. The analysis was carried out applying an extensive set of non-parametric methods based on Data Envelopment Analysis (DEA). More specifically the Free Disposal Hull (FDH), Variable Returns to Scale (VRS), Non-Increasing Returns to Scale (NIRS), Non-Decreasing Returns to Scale (NDRS) and Constant Returns to Scale (CRS) models were applied assuming an input-oriented three inputs (hospital beds, physicians, other health professionals) and three outputs (hospitalized cases, surgeries, outpatient visits) production process. The window-DEA method was chosen to be applied for the intertemporal analysis between 2009–2013. The Malmquist productivity index together with its components were also calculated in order to analyze the sources of productivity change between the first ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41193
ND
41193
Εναλλακτικός τίτλος
Application of non-parametric methods for efficiency assessment and analysis of health services: the case of NHS hospitals in Greece
Συγγραφέας
Φλώκου, Αγγελική του Ιωακείμ
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσούμας Χρήστος
Τούντας Ιωάννης
Αλετράς Βασίλειος
Γεωργίου Ανδρέας
Δημητράς Αυγουστίνος
Νιάκας Δημήτριος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Αποδοτικότητα υπηρεσιών υγείας; Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.; Παραγωγικότητα υπηρεσιών υγείας; Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ); Εκτίμηση και ανάλυση αποδοτικότητας συνενώσεων νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.; Δείκτης Malmquist; Εκτίμηση αποδοτικότητας (ΠΑΔ) μέσω χρονικών παραθύρων; Διασταυρούμενη αποδοτικότητα; ΠΑΔ με δεδομένα διαστημάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
256 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)