Επιλογή και χαρακτηρισμός θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων από μεταγονιδιωματικές βιβλιοθήκες οργανισμών από ακραία περιβάλλοντα

Περίληψη

Oι υδρολάσες είναι μια οικογένεια ενζύμων που καταλύουν την υδρόλυση ενόςμεγάλου εύρους υποστρωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανικέςβιομετατροπές προς την παραγωγή πληθώρας προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η χρήση τους δύναται να αντικαταστήσει τις καθαρά χημικές μεθόδους επεξεργασίαςτων υλικών καθώς απαιτεί ηπιότερες συνθήκες, και είναι αποδοτικότερη καιακριβέστερη λόγω της υψηλής εξειδίκευση των ενζύμων, οδηγώντας έτσι σε μια πιο «πράσινη» βιομηχανία. αρότι τα πλεονεκτήματα χρήσης των υδρολασών στη βιομηχανία είναι πολλά, η χρήση τους περιορίζεται από το γεγονός ότι οι συμβατικοί βιοκαταλύτες καθίστανται ανενεργοί στις υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλες «αντίξοες» σύνηθες που συχνά επικρατούν στις βιομηχανικές διεργασίες. Το κόστος ψύξης και απομάκρυνσης των αποδιατακτικών παραγόντων πριν την προσθήκη των ενζύμων προς αποφυγή της αποδιάταξής τους, είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτικό και αυτός είναι ο λόγος που περιορίζει την αντικατάσταση των κλασσικών χημικώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Hydrolases are an enzyme class that catalyze the modification of a wide range ofsubstrates and can be employed in various industrial biotransformations towards theproduction of a plethora of value-added products. Their use can substitute the classicharsh chemical treatments used in industry with more eco-friendly procedures as theyrequire milder operation conditions and offer high precision transformations due to theenzyme’s highly selective nature. Even though the advantages of using enzymes inindustrial biotechnology are many, their use is restricted by the fact that commonbiocatalysts cannot function under high temperatures and other harsh conditions thatoccur in industrial environments. The cost involved in material cooling and eliminationof other denaturing conditions before adding the biocatalyst in order to protect it fromdeactivation is often prohibitive and this is the reason why enzymes do not take overthe chemical treatments very often. The employment of thermostable and ove ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40991
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40991
ND
40991
Εναλλακτικός τίτλος
Discovery and characterisation of novel thermostable hydrolases through high-throughput metagenomic screening
Συγγραφέας
Ζαραφέτα, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV). Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κολίσης Φραγκίσκος
Κέκος Δημήτριος
Σκρέτας Γεώργιος
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Τόπακας Ευάγγελος
Σμόνου Ιουλία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιομηχανική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υδρολάσες; Θερμοανθεκτικά ένζυμα; μεταγονιδιωματική ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)