Στατιστική μεθοδολογία ανάλυσης γονιδιωματικών δεδομένων

Περίληψη

Η διδακτορική μου διατριβή επικεντρώνεται εισαγωγή ενός νέου αλγορίθμου και λογισμικού για την ιεράρχηση παραλλαγών από γονιδιωματικά δεδομένα με βάση τη λειτουργική τους σημασία. Καθώς ήδη υπάρχουν αρκετές βάσεις δεδομένων σχολιασμού και αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις για να προβλέψουν τη λειτουργική σημασία των παραλλαγών, υπάρχει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα στα πεδία του σχολιασμού και πρόβλεψης των παραλλαγών. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να συνδυαστούν τα αποτελέσματα των αλγορίθμων και των βάσεων δεδομένων σχολιασμού, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ακρίβεια. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόσαμε και ενσωματώσαμε βαθμολογίες πολλών αλγορίθμων πρόβλεψης, βαθμολογίες συντήρησης, αλληλικές συχνότητες, κλινικές πληροφορίες και επιπλέον σχολιασμούς ανοιχτού κώδικα, χρησιμοποιώντας προσβάσιμες βάσεις δεδομένων, μέσω του λογισμικού ANNOVAR στον δικό μας αλγόριθμο με το όνομα Variant Ranker. Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό μας εργαλείο με όνομα Variant Ranker, οι χρήσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

My PhD thesis focuses on introducing a novel algorithm and software to prioritize variants from genomic data according to their functional significance. As there already exist several annotation databases and algorithms that use different approaches to predict the functional significance of variants, there exists considerable variability in variant annotations and predictions. Therefore, there is a need to combine the outputs of several algorithms and annotation databases in order to optimize accuracy. In order to achieve this, we implement and aggregate multiple prediction algorithm scores, conservation scores, allelic frequencies, clinical information and additional open-source annotations using accessible databases via ANNOVAR software into our Variant Ranker algorithm. Using our Variant Ranker web-tool, users can prioritize variants according to their novelty, deleteriousness and conservation thus identifying variants that potentially carry the signature of the disease under study. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39736
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39736
ND
39736
Εναλλακτικός τίτλος
Statistical methodology for the analysis of genomic data
Συγγραφέας
Αλεξάντερ, Τζον (Πατρώνυμο: Αλεξάντερ-Τζέικομπ)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Πάσχου Περιστέρα
Μαρουλάκου Ιωάννα
Δρινέας Πέτρος
Γρηγορίου Μαρία
Σκάβδης Γεώργιος
Γαλάνης Αλέξιος
Παλαιολόγου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γονιδιωματική ανάλυση; Αλληλούχιση επόμενης γενιάς; Στοχευμένη-αλληλούχιση; Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος; Αλληλούχιση εξονίων; Βιοπληροφορική; Διαδικτυακό εργαλείο; Κατάταξη; Ιεράρχηση; Σύνδρομο Tourette; Νόσος Alzheimer; Άνοια; Νευροεκφυλισμός; Ανάλυση μονοπατιών; Ανάλυση δικτύων; Γενεαλογία ανάλυση; Ανάλυση ασθενών-ατόμων ελέγχου; Λειτουργική εμπλουτισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)