Σύνθεση ανόργανων υάλων µε µη συµβατικές µεθόδους και χαρακτηρισµός της δοµής τους µε φασµατοσκοπικές τεχνικές

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή ασχολείται µε τη σύνθεση καθώς και τον δοµικό και φυσικοχηµικόχαρακτηρισµό των έξης υαλωδών συστηµάτων: (α) του δυαδικού συστήµατος xMgO – (1 – x)SiO2, µε 0.50 ≤ x ≤0.667, (β) του ψευδοδυαδικού συστήµατος (1 – x)[CaO:MgO] – xSiO2, µε 0.333 ≤ x ≤ 0.27 και (γ) του δυαδικούσυστήµατος xY2O3 – (1 – x)Al2O3, µε 0.24 ≤ x ≤ 0.41 και x σε mol %.Τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν σηµαντικές δυσκολίες στο να σχηµατίσουν υάλους µε κλασικέςµεθόδους υαλοποίησης και ως εκ' τούτου τα διαθέσιµα δεδοµένα αναφορικά µε τα δοµικά και φυσικοχηµικά τουςχαρακτηριστικά είναι περιορισµένα. Η σύνθεση των υάλων αυτών καταστεί δυνατή µε τη µέθοδο τηςαεροδυναµικής ανύψωσης και της τήξης των οξειδίων µε Laser CO2 (Aerodynamic levitation/CO2 laser meltingtechniques). Αυτή η σχετικά νέα και µη συµβατική τεχνική υαλοποίησης είναι και η µόνη διαθέσιµη έως σήµεραµέθοδος µε την οποία µπορούν να συντεθούν οι περισσότεροι από τους ανωτέρω υάλους.Για το δοµικό και φυσικοχηµικό χαρακτηρισµό των ανωτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

We present results from glass synthesis and the structural/physicochemical characterization from a seriesof glass forming systems and more specifically: (a) xMgO – (1 – x)SiO2 with 0.50 ≤ x ≤ 0.667, (b) the pseudobinarysystem (1 – x)[CaO:MgO] – xSiO2 with 0.333 ≤ x ≤ 0.27 and (c) the binary system xY2O3 – (1 – x)Al2O3 with 0.24 ≤x ≤ 0.41, and x being the mol fraction.These systems exhibit significant difficulties regarding their ability to form glasses and hence the availabledata describing their structural and physicochemical characteristics are limited. Nevertheless, by using nonconventionalglass forming techniques such as “Aerodynamic levitation/CO2 laser melting” we were able tosynthesize these glasses and it is worth pointing out that this technique is the only available technique so far thatglasses that belong to the above mentioned systems can be formed.For the structural and physicochemical characterization of the above mentioned systems, we used twospectroscopic techniques Ram ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40635
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40635
ND
40635
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of inorganic glasses with the use of non conventional methods and characterization of their structure with spectroscopic techniques
Συγγραφέας
Νασίκας, Νεκτάριος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Μπουρόπουλος Νικόλαος
Γιαννόπουλος Σπυρίδων
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουτσούκος Πέτρος
Περλεπές Σπυρίδων
Κούτσελας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Άμορφα υλικά; Φασματοσκοπία; Φυσικοχημεία; Δομή; Χαρακτηρισμός; Σύνθεση; Γυαλιά; Πυριτικά; Σπάνιες γαίες; Αλουμίνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
288 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)