Εφαρμογή των μεθόδων μοριακής βιολογίας για την μελέτη μεταγωγής σήματος στον καρκίνο του οισοφάγου

Περίληψη

Εισαγωγή: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η πιθανή προγνωστική σημασία των σηματοδοτικών μονοπατιών ΜΑΡΚ και PI3K-AKT-mTOR στον ανθρώπινο καρκίνο του οισοφάγου.Υλικά και μέθοδοι: Μελετήθηκε η ανίχνευση μεταλλαγών στα γονίδια EGFR, K-RAS, B-RAF, PIK3CA και AKT1 σε 44 δείγματα καρκίνου του οισοφάγου με την μέθοδο HRMA και τη μέθοδο της Πυρο-αλληλούχησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημεία για την εκτίμηση των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών pERK, pAKT, p-mTOR, p-p70S6K και p-4E-BP1. Τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με τα κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών προκειμένου να διευκρινιστεί η πιθανή προγνωστική τους σημασία.Αποτελέσματα: Σε ένα πλακώδες καρκίνωμα του οισοφάγου παρατηρήθηκε μεταλλαγή στο γονίδιο KRAS, ενώ δεν ανιχνεύτηκε μεταλλαγή στα γονίδια EGFR, B-RAF, PIK3CA και AKT1. Η ανοσοϊστοχημική μελέτη κατέδειξε θετική συσχέτιση των επιπέδων πυρηνικής και κυτταροπλασματικής έκφρασης της pERK και της έντασης της πυρηνικής χρώσης με το βαθμό κακοήθειας καθώς κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: In our study we examined the possible prognostic significance of MAPK and PI3K-AKT-mTOR pathways in human esophageal carcinogenesis.Methods: We searched for mutations in EGFR, KRAS, B-RAF, PIK3CA and AKT-1 genes by High Resolution Melting Analysis (HRMA) and Pyrosequencing in 44 esophageal carcinomas. Immunohistochemistry was performed in order to evaluate expression levels of pERK, pAKT, p-mTOR, p-p70S6K and p-4E-BP1. The results were correlated with the clinicopathological characteristics of the patients in an effort to define their possible prognostic significance.Results: A somatic KRAS mutation was detected in one laser micro dissected squamous cell carcinoma, whereas none of the cases displayed mutations in EGFR, B-RAF, PIK3CA and AKT-1 genes. pERK nuclear and cytoplasmic expression levels as well as the intensity of nuclear staining, increased with increasing grade. Moreover, pERK nuclear expression correlated marginally with tumor T-category while mTOR cytoplasmic immunoex ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40513
ND
40513
Εναλλακτικός τίτλος
Molecular analysis of signal transducing pathways in esophageal cancer
Συγγραφέας
Τασιούδη, Κωνσταντία του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Α' Παθολογικής Ανατομικής
Εξεταστική επιτροπή
Κορκολοπούλου Πηνελόπη
Σαέττα Αγγελική
Πατσούρης Ευστράτιος
Τσαβαρής Νικόλαος
Καβαντζάς Νικόλαος
Θεοδώρου Δημήτριος
Θυμαρά Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος οισοφάγου; Μάρκ σηματοδοτικό μονοπάτι; PI3K/AKT/mTOR σηματοδοτικό μονοπάτι; Ανοσοϊστοχημεία; Μοριακή ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
174 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)