Η επίδραση της ενσωμάτωσης του αρωματικού φυτού Salvia officinalis L. στο σιτηρέσιο των αυγοπαραγωγών ορνίθων βιολογικής εκτροφής, στις αποδόσεις τους και στην ποιότητα των παραγόμενων αυγών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως σκοπό, τη διερεύνηση της επίδρασης της ενσωμάτωσης του αρωματικού φυτού Salvia officinalis L., στο σιτηρέσιο των αυγοπαραγωγών ορνίθων βιολογικής εκτροφής, στις αποδόσεις τους και στην ποιότητα των παραγόμενων αυγών.Για την παραπάνω διερεύνηση, πραγματοποιήθηκαν, σε δύο έτη, δύο συνεχείς πειραματισμοί την ίδια εποχή, με την ίδια διάρκεια και με πανομοιότυπες συνθήκες πειραματικού σχεδιασμού. Σε κάθε πειραματισμό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 198 αυγοπαραγωγές όρνιθες, που ανήκαν σε γενότυπο, προερχόμενο από τη φυλή κόκκινη Rhode Island (τύπος Hy-Line Brown), ήταν ηλικίας 40 εβδομάδων, στην έναρξη του πειραματισμού και προέρχονταν από βιολογική εκτροφή. Οι όρνιθες χωρίστηκαν σε τρεις πειραματικές ομάδες, με δύο υποομάδες η κάθε μία. Στην ομάδα Μ (μάρτυρες), στην οποία οι όρνιθες διατρέφονταν με ειδικό σιτηρέσιο αυγοπαραγωγών ορνίθων βιολογικής εκτροφής και είχαν συνεχή πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο, στην ομάδα Α, στην οποία οι όρνιθες διατρέφονταν με το ίδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present study was to investigate the effect of the dietary inclusion of Salvia officinalis L. on the performance parameters of organic laying hens and on the quality of the eggs. The present investigation lasted two years and was divided into two successive experimental phases, one experimental phase per year. Each experimental phase took place during the same season of the year, while duration and husbandry conditions were kept identical. One hundred and eight (198) Hy-Line Brown laying hens, aged 40 weeks, from an organic flock were used. The hens were divided into three treatment groups, each one containing two equal subgroups. The treatment groups were: group M, where the hens received a commercial organic laying hens’ ration, group A, where the hens received the same ration supplemented with dehydrated leaves of Salvia officinalis L., at inclusion level of 0.5% (5 kg/tn of feed) and group B, where the hens also received the same ration supplemented with dehydr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40508
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40508
ND
40508
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of the dietary inclusion of the aromatic plant Salvia officinalis L. on the performance and on the egg quality of organic laying hens
Συγγραφέας
Γαλαμάτης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Φορτομάρης Πασχάλης
Αρσένος Γεώργιος
Πετρίδου Ευανθία
Φλώρου - Πανέρη Παναγιώτα
Βαλεργάκης Γεώργιος
Λάζαρη Διαμάντω
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αυγοπαραγωγός όρνιθα; Βιολογική εκτροφή; Ποιότητα αυγού; Salvia officinalis L.
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)