Συσχέτιση κεντρικού πάχους κερατοειδούς με πάχος οπτικών ινών και των παραμέτρων της οπτικής θηλής με HRT II στην οφθαλμική υπερτονία και στους διαφόρους τύπους γλαυκώματος

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Να συγκρίνουμε και να συσχετίσουμε τις παραμέτρους τηςκεφαλής του οπτικού νεύρου που λαμβάνονται με το HRT με ταελλείμματα (σκοτώματα) που εντοπίστηκαν από την short-wavelengthautomatic perimetry (SWAP) σε οφθαλμούς με οφθαλμική υπερτονία(OHT).ΜΕΘΟΟΣ: Η μελέτη περιελάμβανε με τυχαία επιλογή τον έναοφθαλμό από 146 διαδοχικούς ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία. Όλοι οιασθενείς που περιελήφθησαν στην μελέτη είχαν αξιόπιστα οπτικά πεδία,SWAP και μετρήσεις HRT που πραγματοποιήθηκαν εντός 2 εβδομάδων.Οι οφθαλμοί κατηγοριοποιήθηκαν ως φυσιολογικοί ή παθολογικοί,σύμφωνα με τα κριτήρια του οπτικού πεδίου και του Moorfieldsregression analysis MRA για το HRT.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ των δεικτώντου οπτικού πεδίου { mean deviation (MD), pattern standard deviation(PSD) και corrected pattern standard deviation (CPSD)} και τωνπαραμέτρων του HRT έγινε με τη χρήση του Spearman correlationcoefficient (r) και η συμφωνία μεταξύ των εξετάσεων, για τονχαρακτηρισμό των οφθαλμών, υπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

AIMS: To compare and correlate optic nerve head parameterersobtained by HRT with defects detected by short-wavelength automaticperimetry (SWAP) in eyes with ocular hypertension (OHT).METHODS: Prospective, cross-sectional study. One hundred forty sixconsecutive patients with OHT.All subjects had reliable SWAP and HRT measurements performedwithin a 2-week period. The eyes were classified as normal/abnormalaccording to visual field criteria and Moorfields regression analysis(MRA). One eye of each patient was analyzed.Correlations between visual field indices {mean deviation, patternstandard deviation (PSD) and corrected PSD} and HRT parameters wereanalyzed using Spearman correlation coefficient (r) and the agreementbetween the tests in classifying eyes was defined with k value.RESULTS: Mean age of the patients was 53±10.5years and meancentral corneal thickness (CCT) was 559±37μm. Twenty-nine eyes(19.9%) had SWAP visual field defects. Twenty nine eyes (19.9%) hadabnormal HRT evaluation. Si ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40330
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40330
ND
40330
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation of central cornea thickness with retinal nerve fibers thickness and parameters of the optic disc with HRT II in ocular hypertension and in other types of glaycoma
Συγγραφέας
Πίτσας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Κυριάκος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική. ΠΓΝΑ Γ. Γεννηματάς
Εξεταστική επιτροπή
Εκατομάτης Παντελής
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Γεωργάλας Ηλίας
Λαδάς Ιωάννης
Μπρούζας Δημήτριος
Κουτσανδρέα Χρυσάνθη
Δαμανάκις Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Γλαύκωμα; Γλαυκωματικά ελλείματα οπτικών πεδίων - περιμετρία; Βραχέους μήκους κύματος αυτόματη περιμετρία; Πάχος κεντρικού κερατοειδή; Οπτικός δίσκος; Αναλυτής οπτικής θηλής - HRT; Οφθαλμική υπερτονία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
135 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)