Πειραματική έρευνα και αναλυτική θεωρία υπολογισμού της διατμητικής αντοχής κοντών τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διατύπωση θεωρίας που να εξηγεί κατά τρόπο αξιόπιστο το μηχανισμό της διατμητικής αστοχίας των κοντών τοιχωμάτων με λόγο διατμητικού ανοίγματος προς το ενεργό μήκος της διατομής (α/d = M/Vd) μεταξύ 1 και 2,5 και να υπολογίζει με ακρίβεια τη διατμητική τους αντοχή. Στο πειραματικό μέρος μελετήθηκε η διατμητική αντοχή 16 κοντών αντισεισμικών τοιχωμάτων, τα οποία οπλίστηκαν με διάφορα ποσοστά οπλισμού στον κορμό και στα ακραία ενσωματωμένα υποστυλώματα και καταπονήθηκαν μέχρι αστοχίας σε μονότονη τέμνουσα δύναμη, με ή χωρίς αξονικό φορτίο. Με ειδική διάταξη φόρτισης προσομοιώθηκε η εντατική κατάσταση των τοιχωμάτων μιας κατασκευής. Αξιολογήθηκε η επιρροή στη διατμητική αντοχή της τιμής της αξονικής θλιπτικής δύναμης, του κατανεμημένου διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού του κορμού, του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος και της τιμής του λόγου α/d. Στη θεωρητική έρευνα αναλύονται οι δυνάμεις που αναπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to develop a theory that realistically captures the mechanism of shear failure in short walls with a shear-span to active length of the cross-section ratio (α/d = M/Vd) of 1-2.5 and that can be used to accurately calculate their shear strength. In the experimental part of the thesis, the shear strength of 16 short earthquake walls which were reinforced with various ratios of reinforcements along the wall and at the built-in end supports and stressed to failure by applying a monotonic shear force with or without an axial compressive load was examined. A specific loading arrangement reproduced the stress state of the walls of a structure. The experimental programme examined the impact of the following basic parameters on the shear strength of short walls: the value of the axial compressive force, the distributed longitudinal and transverse reinforcement of the web, the longitudinal reinforcement of the confined end zones, the compression strength of the concrete ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28233
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28233
ND
28233
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental research and analytical theory for calculating the shear strength of squat reinforced concrete walls
Συγγραφέας
Κωνσταντινίδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Ζαράρης Πρόδρομος
Καραβεζύρογλου Μαρία
Ιγνατάκης Χρήστος
Ταλασλίδης Δημοσθένης
Μητσοπούλου-Παπάζογλου Ευθυμία
Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος
Καραγιάννης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Οπλισμένο σκυρόδεμα; Κοντά τοιχώματα; Διάτμηση; Θεωρία; Μηχανισμός αστοχίας; Ρηγμάτωση; Οπλισμός κορμού; Διατμητική αντοχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
310 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)