Ανάπτυξη μονάδας διαχείρισης αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Περίληψη

Η αειφόρος ανάπτυξη της χώρας απαιτεί επενδύσεις που αξιοποιούν το περιβάλλον, όπως αυτές της διαχείρισης αποβλήτων, που επιλύουν περιβαλλοντικά προβλήματα και παράλληλα συνεισφέρουν στην οικονομία της Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο καθορίζει συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων που πρέπει να διαχειριστούν με προτεραιότητα, όπως τα Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) που προέρχονται από τον οικοδομικό τομέα. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η έρευνα σχετικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση των ΑΚΚ, με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης ΑΚΚ στην Ελλάδα. Τα κύρια συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:1.Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες των ΑΕΚΚ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι ποσότητες που εκτιμούνται βάσει οικονομικών συντελεστών ενέχουν μεγάλη αναξιοπιστία. Συνεπώς είναι αδύνατη η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ (Κεφάλαια 1-3)2.Είναι εφικτή η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ε.Ε. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Sustainable development of Greece requires investments utilizing the environment, such as investments in waste management which combat environmental issues and in parallel contribute to the Greek economy. The European legislative framework defines specific waste streams, which have to be managed in priority, such as construction, demolition and excavation waste (CDEW) generated from the construction sector.This PhD thesis presents the research concerning the management and utilization of CDEW, aiming at the development of CDEW management units in Greece. The main conclusions of this thesis are:1.There are no available statistical data on the generated quantities of CDEW at European level, while the quantities which are estimated based on economic parameters have significant unreliability. Thus it is impossible to manage properly CDEW (Chapters 1-3).2.It is feasible to estimate the generated quantities of CDEW in Greece and the EU by using a calculation model which was developed in th ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40083
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40083
ND
40083
Εναλλακτικός τίτλος
Development of management units for construction and demolititon waste
Συγγραφέας
Κουρμούσης, Φώτης του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημικών Επιστημών. Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης Και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λοϊζίδου Μαρία
Βλυσίδης Απόστολος
Χαραλάμπους Αικατερίνη
Μοροπούλου Αντωνία
Λοΐζος Ζαφείρης
Παυλάτου Ευαγγελία
Κατσιώτη-Μπεαζή Μαργαρίτα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μονάδες διαχείρισης αποβλήτων; Απόβλητα κατασκευών; Απόβλητα κατεδαφίσεων; Μοντέλο εκτίμησης ποσοτήτων αποβλήτων; Διαχείρηση ΑΕΚΚ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)