Φυσικοχημική μελέτη υλικών με σύγχρονες φασματοσκοπικές και χρωματογραφικές μεθόδους

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προέκυψε μετά από πολυετή ερευνητική μελέτη σε δύο επιστημονικές περιοχές για τη φυσικοχημική εξέταση διαφόρων συστημάτων.Η πρώτη αφορά τη φυσικοχημική μελέτη υλικών με τη σύγχρονη φασματοσκοπική τεχνική του επαγόμενου από laser φθορισμού, laser induced fluorescence (LIF). Πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το οποίο διαθέτει κατάλληλη οργανολογία με συστήματα laser, με τη συνεργασία του Διευθυντού του Εργαστηρίου των Laser Δρ. Μιχάλη Κομπίτσα, Ερευνητού Α και της Καθηγήτριας του Ε.Μ.Π. κας Φανής Ρουμπάνη- Καλαντζοπούλου. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας δόθηκε αρχικά έμφαση σε ατμοσφαιρικές αντιδράσεις με το υδροξύλιο (ΟΗ). Το τελευταίο αποτελεί βασικό ενδιάμεσο στοιχειωδών αντιδράσεων και αντιδρά με τους εκπεμπόμενους ρύπους στην ατμόσφαιρα. Η μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα μελέτης τις κινητικής εξέλιξης αυτών των στοιχειωδών αντιδράσεων, παρέχοντας στοιχεία για τη διάρκεια ζωής των αέριων ρύπω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis results from a long period research in two scientific areas for the physicochemical study of various systems.The first part refers to the physicochemical study of materials using the modern method of the laser induced fluorescence. It was conducted in collaboration of Professor Fani Roubani- Kalantzopoulou with Dr. M. Kompitsas, head of the Laser-based Techniques and Applications Lab, at the Institute of Theoretical and Physical Chemistry of the National Hellenic Research Foundation, where exists an integrated instrumental system with lasers.In this context, the hydroxyl radical (OH) in atmospheric reaction was studied. It is an important intermediate in elementary reactions and reacts with the emitted pollutants in the atmosphere.The method LIF in conjunction with the Time Resolved analysis of the obtained spectra was employed as an analytical tool for the qualitative and quantitative determination of various pollutants in liquids. Specifically, the LIF spectra of v ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39926
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39926
ND
39926
Εναλλακτικός τίτλος
Physicochemical study of materials with modern spectroscopical and chromatographic methods
Συγγραφέας
Μπασιώτης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙΙ : Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Καλαντζοπούλου- Ρουμπάνη Φανή
Κομπίτσας Μιχαήλ
Δημοτίκαλη Δήμητρα
Καραγιάννη Χάιδω- Στεφανία
Τσιβιλής Σωτήριος
Χαραλάμπους Ιώαννα- Αικατερίνη
Πολυμένης Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αποδόμηση υλικών με ακτινοβολία laser; Αεριοχρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής; Επαγόμενος από laser φθορισμός; Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες; Κράματα χάλυβα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 271 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)