Η παιδικότητα στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η διερεύνηση της παιδικότητας στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι από το 1824 ως και το 1968. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε να αναδειχθεί η εικόνα που εγκλείεται στα δημοτικά τραγούδια για το παιδί και τις σχέσεις του με τους ενήλικες. Πρωταρχικό υλικό της μελέτης αποτέλεσαν οι συλλογές ελληνικών δημοτικών τραγουδιών που δημοσιεύτηκαν κατά την παραπάνω χρονική περίοδο. Ως βασική μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος και πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) σε συνδυασμό με την ποσοτική μέθοδο. Τα ερωτήματα τα οποία επιδιώχθηκαν να απαντηθούν μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει ερωτήματα σχετικά με τη δημιουργία, τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδικού δημοτικού τραγουδιού, ενώ η δεύτερη εστιάζει στη διερεύνηση πτυχών της πρόσληψης της παιδικότητας και της παιδικής ηλικίας. Υπό το πρίσμα αυτό, αρχικά διερευνήθηκε το πλήθος των παιδικών τραγουδιών στις συλλογές. Καταλήγοντας στη δια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is to investigate childhood as it appears in Greek folk songs from 1824 up to 1968. In particular, it focuses on revealing the image that is confined to folk songs for children and their relationships with adults. Primary material for this study was the collections of Greek folk songs published during the 1824 - 1968 period. A qualitative method was used as the basic methodological approach and specifically content analysis method, in conjunction with the quantitative method. The research questions can be divided into two groups: The first group contains questions about the creation, structure and characteristics of children's folk song, while the second focuses on exploring aspects of the perception of childhood and of childhood age. Under this perspective, the number of children’s songs within folk-songs collections were initially investigated. This resulted on the finding that children's songs pertain a comparatively small part in song collections; this conclu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24634
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24634
ND
24634
Εναλλακτικός τίτλος
Childhood in greek folk songs
Συγγραφέας
Παρπαρούση, Γεωργία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοταρίδης Νίκος
Θεοτοκάς Νικόλαος
Κυπριανός Παντελής
Λυδάκη Άννα
Παπαγεωργίου Στέφανος
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Ολυμπίτου Ευδοκία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Παιδιά; Ελληνικό παιδικό δημοτικό τραγούδι; Νανουρίσματα; Ταχταρίσματα; Παιδικότητα; Παιδική ηλικία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
372 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)