Δίκτυα θεραπειών από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες: μεθοδολογική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπὀς: Σκοπὀς της διατριβής ήταν να διερευνήσει μεθοδολογικά ερωτήματα αναφορικά με τα δίκτυα θεραπειών, ειδικά στο πεδίο της ογκολογίας. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC), όπου η θεραπεία εκλογής είναι ο συνδιασμός Cisplatin με Etoposide (EP).Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε συστηματική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed, EMBASE και Cochrane Central Register of Controlled Trials προκειμένου να εντοπίσουμε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCT) που συνέκριναν θεραπείες για SCLC. Η σχετική αποτελεσματικότητα των θεραπειών ως προσ τον συνδιασμό Cisplatin με Etoposide (θεραπεία αναφοράς) πραγματοποιήθηκε με τη ανάλυση δικτύου θεραπειών με διάφορες στατιστικές μεθόδους (Bayesian και frequentist).Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν 71 άρθρα, που περιέγραφαν συνολικά 91 διαφορετικές θεραπείες., και συμπεριέλαβαν 16,026 ασθενεί. Η ανάλυση (direct) με Frequentist μεθόδους ανέδειξαν τον συνδιασμό Cisplatin και Cyclophosphamide και Eto ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: The aim of this thesis was to explore methodological aspects related to network meta-analysis, especially in oncology field. For the purposes of this analysis, Small Cell Lung Cancer (SCLC) was used as an example, where the combination of Cisplatin plus Etoposide (EP) is currently the standard treatment.Methods PubMed, EMBASE and Cochrane Central Register of Controlled Trials weresystematically searched to identify all RCTs that compared treatments for SCLC. Then,effectiveness of the treatments relative to the combination of Cisplatin plus Etoposide,reference treatment) was estimated by performing a network of treatments analysis, using both Bayesian and frequentist approaches.Results We identified 71 articles eligible for inclusion, involving 91 different treatments. In total, 16,026 patients were included in the analysis. Frequentist analysis (direct) revealed combination of Cisplatin plus Cyclophosphamide plus Etoposide plus Epirubicin showed better response than EP for t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39901
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39901
ND
39901
Εναλλακτικός τίτλος
Network meta-analysis of randomized control trials: a methodological perspective
Συγγραφέας
Μπάκαλος, Γεώργιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Βιομαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Ζιντζαράς Ηλίας
Στεφανίδης Ιωάννης
Παπανδρέου Χρήστος
Νταφόπουλος Κωνσταντίνος
Κυριάκου Δέσποινα
Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Ζαχαρούλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δίκτυα θεραπειών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
146 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)