Συγκριτική μελέτη των μοντέλων σεξουαλικότητας σε γυναίκες αναπαραγωγικής και μη αναπαραγωγικής ηλικίας

Περίληψη

Τα μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης όπως περιγράφησαν από τους Masters & Johnson και Kaplan περιλαμβάνουν τις φάσεις της επιθυμίας, διέγερσης, οργασμού και αποκατάστασης. Το εναλλακτικό μοντέλο που πρατάθηκε από τη Basson συμπεριλαμβάνει αλληλοεπικαλυπτόμενες τις φάσεις της σεξουαλικής ανταπόκρισης σε μία ποικίλη διαδοχή, καθώς και το στάδιο της ‘σεξουαλικής ουδετορότητας’ για μερικές γυναίκες. Η πρόσφατη βιβλιογραφία προτείνει ότι η ετερογένεια της γυναικείας σεξουαλικής ανταπόκρισης δεν είναι δυνατό να περιγραφεί από ένα μόνο μοντέλο, καθώς πολλοί παράγοντες και καταστάσεις μπορεί να επηρεάζουν την επιλογή αυτή. Η παρούσα μελέτη, αποτελούμενη τόσο από ποσοτικό όσο και από ποιοτικό μέρος, είναι μία προσπάθεια να εκτιμηθεί κατά πόσο η γυναικεία σεξουλική ανταπόκριση μπορεί να περιγραφεί μέσα από ένα μοντέλο, διερευνώντας και τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτήν την επιλογή. Το ποσοτικό μέρος βασίστηκε στο δείγμα 157 τυχαία επιλεγμένων υπαλλήλων γενικού νοσοκομείου, από τις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The classical sexual response models described my Masters & Johnson and Kaplan include consecutively the phases of desire, arousal, orgasm and resolution. The alternative model for women proposed by Basson included overlapping phases of sexual response in a variable succession, as well as the state of ‘sexual neutrality’ for some women. Recent research suggests that the heterogeneity of the female sexual response may not be able to be described by a single model, since several factors and situations may influence this choice. The current research, consisting of both a quantitative and a qualitative part, represents an effort to assess whether women’s sexual response can be described through a single model, as well as the factors which may influence the endorsement of a certain model. The quantitative part was based on a sample of 157 randomly selected hospital employees, who were asked to participate anonymously, completing the self-administered questionnaires. All hospital departments ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39887
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39887
ND
39887
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of sexuality models in women of reproductive and nonreproductive age
Συγγραφέας
Φερενίδου, Φωτεινή του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Νευροεπιστημών. Κλινική Α' Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εξεταστική επιτροπή
Φωκάς Κωνσταντίνος
Αθανασιάδης Λουκάς
Χατζηχρήστου Δημήτριος
Ιεροδιακόνου-Μπένου Ιωάννα
Διακογιάννης Ιωάννης
Κώνστα Αναστασία
Παρλαπάνη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης; Γυναικείες σεξουαλικές δυσλειτουργίες; Λόγοι για σεξουαλική δραστηριότητα; Γυναικεία σεξουαλικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
224 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)