Σπειροκαρβοκυκλικά και αρυλοϋποκατεστημένα 2,6-δικετοπιπεραζινο-1-ακετοϋδροξαμικά και σπειροκαρβοκυκλικά Ν-[(2,6-δικετοπιπεραζιν-1-υλ)ακετυλο] γλυκινοϋδροξαμικά οξέα: σχεδιασμός, σύνθεση και αξιολόγηση της αντιτυπανοσωμιακής in vitro δράσης

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφονται ο σχεδιασμός, η σύνθεση και η αξιολόγηση της in vitro αντιτρυπανοσωμιακής δράσης νέων σπειροκαρβοκυκλικών (αδαμαντανικών, κυκλοοκτανικών και κυκλοεπτανικών) 2,6-δικετοπιπεραζινο-1-ακετοϋδροξαμικών οξέων (ενώσεις 1-6), 3-αλκυλο-3-αρυλο-2,6-δικετοπιπεραζινο-1-ακετοϋδροξαμικών οξέων (ενώσεις 7-18) και σπειροκαρβοκυκλικών Ν-[(2,6-δικετοπιπεραζιν-1-υλ)ακετυλο]γλυκινοϋδροξαμικών οξέων (ενώσεις 19-29).Ο σχεδιασμός των ενώσεων 1-18 βασίστηκε σε προηγούμενα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία η εισαγωγή ακετοϋδροξαμικού υπολοίπου (CH2CONHOH) στο ιμιδικό άζωτο λιπόφιλων σπειροκαρβοκυκλικών 2,6-δικετοπιπεραζινικών σκελετικών δομών παρέχει ανάλογα με πολύ ισχυρή δράση κατά του Αφρικανικού Τρυπανοσώματος με τιμές IC50 6,8-1870 nΜ (ενώσεις VIIIa-e, IX, Xa-d, XΙa και XIb, Πίνακας 1).Η σύνθεση των ενώσεων 1-4 πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί η επίδραση επί της αντιτρυπανοσωμιακής δράσης των δομικών χαρακτηριστικών του υποκαταστάτη στον μεθυλενικό άνθρακα, π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis refers to the design, synthesis and evaluation of the in vitro anti-trypanosomal activity of new spirocarbocyclic (adamantano, cyclooctano and cycloheptano derivatives), 2,6-diketopiperazino-1-acetohydroxamic acids (compounds 1-6), 3-alkyl-3-aryl-2,6-diketopiparazino-1- acetohydroxamic acids (compounds 7-18) and spirocarbocyclic N-[(2,6-diketopiperazin-1-yl)glycine hydroxamic acids (compounds 19-29). The rationale behind the design of compounds 1-18, was based on our previous findings according to which the introduction of the acetohydroxamic moiety (CH2CONHOH) on the imidic nitrogen atom of lipophilic spirocarbocyclic 2,6-diketopiperazine scaffolds, leads to very potent trypanocidals (IC50 6.8-1870 nΜ, compounds VIIIa-e, IX, Xa-d, XΙa and XIb, Table 1). Analogues 1-4 were synthesized in order to investigate whether the structural features of the substituent on the methylenic carbon, near the basic nitrogen atom of the 2,6-diketopiperazino ring, have an effect on ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39815
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39815
ND
39815
Εναλλακτικός τίτλος
Spirocarbocyclic and aryl-substituted 2,6-diketopiperazino-1-acetohydroxamic and spirocarbocyclic N-[(2,6-diketopiperazin-1-yl)acetyl]glycinehydroxamic acids: design, synthesis and evaluation of their in vitro antitrypanosomal activity
Συγγραφέας
Τσατσαρώνη, Αλεξάνδρα του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσοτίνης Ανδρέας
Φυτάς Γεώργιος
Φώσκολος Γεώργιος
Μαράκος Παναγιώτης
Πουλή Νικολαΐς
Ζωίδης Γρηγόριος
Παπαναστασίου Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Τρυπανοσωμίαση; Αφρικανικό τρυπανόσωμα (Τ. brucei); Υδροξαμικά οξέα; Ε/Ζ διαμορφομερή; Κύτταρα θηλαστικών (L6-κύτταρα αρουραίου)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
272 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.