Νεοτεκτονική εξέλιξη της Μεσσηνίας κατά το ανώτερο τεταρτογενές, βασισμένη σε γεωχρονολογήσεις με τη μέθοδο της φωταύγειας: συμβολή στην αρχαιομετρία

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η απόλυτη χρονολόγηση ιζημάτων από θαλάσσιες αναβαθμίδες της Δυτικής Μεσσηνίας καθώς και η μελέτη της κατακόρυφης μετατόπισης των αντίστοιχων παλαιοακτών, με την χρήση της τεχνικής χρονολόγησης της οπτικής φωταύγειας (OSL). Σκοπός της έρευνας είναι επίσης η εκτίμηση του είδους και της ταχύτητας των κατακόρυφων νεοτεκτονικών κινήσεων στη Δυτική Μεσσηνία κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η επίτευξη της επέκτασης του εύρους της χρονολόγησης με OSL. Η πειραματική διερεύνηση των ιδιοτήτων των σημάτων της θερμικώς μεταφερόμενης οπτικής φωταύγειας (ΤΤ-ΟSL) προσέφερε τη δυνατότητα επέκτασης των χρονολογήσεων τουλάχιστον κατά μια τάξη μεγέθους. Τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας έρευνας υπέδειξαν την καταλληλότητα της ΤΤ-OSL για τη χρονολόγηση της ενεργού τεκτονικής παραμόρφωσης της Μεσσηνίας. Παράλληλα, τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Η σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctorate thesis deals with the absolute geochronology of sediments from raised marine terraces located in the western Messenia (SW Greece), as well as with the study of the vertical displacement of the relevant paleo-shorelines. This research aims at elucidating the pattern and the rate of the vertical neotectonic movements in the western Messenia, throughout the Later Quaternary. Among the achievements of this project is the broadening of the Optically Stimulate Luminescence (OSL) dating age range. Laboratory investigations on the properties of the thermally transferred OSL (ΤΤ-ΟSL), allows us to extend the age width by at least an order of magnitude. Experimental results acquired in this work demonstrate the suitability of ΤΤ-OSL to provide a geochronological framework for the active neotectonic deformation of Messenia. In addition, geologic and geomorphic data are processed with Geographic Information Systems (GIS). The combined practice of GIS and TT-OSL dating is sufficie ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27057
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27057
ND
27057
Εναλλακτικός τίτλος
Neotectonic development of Messinia during the late quaternary, by means of luminescence geochronology: contribution to archaeometry
Συγγραφέας
Αθανασάς, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Διονύσιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φουντούλης Ιωάννης
Καροτσιέρης Ζαφείριος
Μπασιάκος Ιωάννης
Παπανικολάου Δημήτριος
Λέκκας Ευθύμιος
Λόζιος Στυλιανός
Σταματόπουλος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Τεταρτογενές; Γεωχρονολόγηση; Οπτική φωταύγεια; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.); Ευστατισμός; Ισοτοπικά στάδια οξυγόνου; Νεοτεκτονική; Αναβαθμίδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
v, 264 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)