Η επίδραση της διδακτικής εμπειρίας και της επιμόρφωσης στα πιστεύω των έμπειρων εκπαιδευτικών αγγλική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ερευνά τα πιστεύω των έμπειρων εκπαιδευτικών Αγγλικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με την επιμόρφωση που λαμβάνουν και με τις προσδοκίες που έχουν από την επιμόρφωση. Τα πιστεύω τους συγκρίνονται με αυτά των σχολικών συμβούλων. Η επιμόρφωση έμπειρων εκπαιδευτικών για να μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψην τα πιστεύω των εκπαιδευτικών πριν τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study it is explained what beliefs experienced EFL teachers have about in-service training and what expectations they have regarding in-service training. Their beliefs are then compared with the views of school advisors about in-service training. If in-service training aims towards helping experienced teachers improve, then teachers' beliefs about in-service training should be considered and identified in advance.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39711
ND
39711
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of teaching experience and of in - service training on the beliefs Greek experienced english foreign language teachers hold about foreign language teaching
Συγγραφέας
Στεργιοπούλου, Ευδοκία Άγγελος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ψάλτου - Joycey Αγγελική
Ματθαιουδάκη Μαρίνα
Σουγάρη Αρετή - Μαρία
Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα
Σηφάκης Νικόλαος
Καραγιαννίδου Ευαγγελία
Γραβάνη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα