Διαδικτυακές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση: η περίπτωση της λογοκλοπής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική εργασία πραγματεύεται το θέμα της λογοκλοπής, που ορίζεται ως η αυτούσια αντιγραφή κειμένου ενός τρίτου χωρίς αναφορά στον αρχικό συγγραφέα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο πολύ διαδεδομένο στους πανεπιστημιακούς κόλπους, αφού αποτελεί συνήθη πρακτική, από πλευράς φοιτητών, η καταφυγή στη λογοκλοπή για τη συγγραφή των εργασιών τους. Για το λόγο αυτό, οι έρευνες που παρουσιάζονται επικεντρώνονται στη σφαιρική και διεξοδική μελέτη του φαινομένου σε συνάρτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, στο 1ο μέρος παρουσιάζονται, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ο ορισμός της λογοκλοπής, τα πιο συνηθισμένα είδη της, το φαινόμενο της αυτολογοκλοπής (self - plagiarism), η τεχνική της παράφρασης (paraphrasing), τα πιθανά αίτια που οδηγούν στη λογοκλοπή, η πολιτική που ακολουθούν πανεπιστήμια του εξωτερικού σε περίπτωση ανίχνευσης κρουσμάτων λογοκλοπής και οι πιθανές συνέπειες για όσους καταφεύγουν σε αυτή. Επιπλέον, μελετώνται συγκριτικά τα πιο διαδεδομένα λογισμικά ανίχνευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis deals with the issue of plagiarism, which is defined as the pure copy of a text of someone else without reference to the original author. It is a widespread phenomenon within the university, as it is a common practice, on part of students, resorting to plagiarism in order to write an essay. For this reason, the research presented, focuses on comprehensive and thorough study of the phenomenon in relation to the academic community. Specifically, in the first part are presented through literature review, the definition of plagiarism, the most common categories, the phenomenon of self - plagiarism, the technique of paraphrasing, possible causes that lead to plagiarism, the policy of foreign universities in order to detect cases of plagiarism and the possible consequences for those who resort to it. Furthermore, the most widespread plagiarism detection software are compared, in terms of their operation and technical characteristics and it is also presented the policy of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39218
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39218
ND
39218
Εναλλακτικός τίτλος
Web applications of information and communication technologies in education: the case of plagiarism
Συγγραφέας
Αβραμίδου, Εριφύλλη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κέκκερης Γεράσιμος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Ψυχάρης Σαράντος
Ταρατόρη Ελένη
Αντωνίου Παναγιώτης
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Στραβάκου Πελαγία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Λογοκλοπή; Αυτολογοκλοπή; Παράφραση; Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)