Μετάφραση νομικών κειμένων από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα: η περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις διαζυγίων

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο εντοπισμός των γλωσσικών και νομικών ζητημάτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο μεταφραστής δικαστικών αποφάσεων διαζυγίου από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα και η μελέτη του μεταφραστικού χειρισμού αυτών των ζητημάτων, από τη σκοπιά κυρίως της νομικής ισοδυναμίας. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να ορισθεί η νομική γλώσσα και να αναδειχθεί η σχέση της με την κοινή γλώσσα, αλλά και η πολλαπλότητα των νομικών γλωσσών, που οφείλεται κυρίως στη στενή σύνδεση της νομικής γλώσσας με το νομικό σύστημα και τον πολιτισμό κάθε έννομης τάξης, καθώς και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών νομικών κειμένων, η κατάταξη των οποίων προτείνεται με βάση το γλωσσικό και το λειτουργικό κριτήριο. Στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνονται και αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά και οι δυσκολίες της νομικής μετάφρασης, παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέθοδοι νομικής μετάφρασης που έχουν προταθεί διαχρονικά, αλλά και ορίζεται και παρουσιάζεται συστηματικά η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the present thesis is to identify the linguistic and legal issues that the translator of divorce judgments from French into Greek has to address, as well as to study the translation handling of these issues, mainly from the legal equivalence aspect. Τhe first chapter aims at defining the legal language and its relationship with the common language and at highlighting the multiplicity of legal languages, due to the close relation between the legal language and the legal system and culture of each legal order, as well as due to the different characteristics of different types of legal texts. Their classification is proposed based on two criteria: the linguistic and the functional. The second chapter highlights and assesses the characteristics and difficulties of legal translation, briefly presents the methods of legal translation proposed over time and also defines and systematically presents the legal equivalence or equivalence of the legal effect (in reference to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39058
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39058
ND
39058
Εναλλακτικός τίτλος
Translation of legal texts from French into Greek: the case of divorce judgments
Συγγραφέας
Γιουτίκας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Νενοπούλου-Δρόσου Αντωνία
Παπαζήση Θεοφανώ
Γραμμενίδης Συμεών
Κεντρωτής Γεώργιος
Στεργίου Άγγελος
Κριμπάς Παναγιώτης
Λουπάκη Ελπίδα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Νομική γλώσσα; Νομική μετάφραση; Νομική ισοδυναμία; Διαζύγιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
307 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)