Η έντυπη παράδοση του παπαδιαμαντικού κειμένου: βιβλιογραφικά και εκδοτικά (1961-2011)

Περίληψη

Το παρόν πόνημα αποτελεί μια περιήγηση στο corpus των παπαδιαμαντικών βιβλιογραφιών και των εκδόσεων του κειμένου του Παπαδιαμάντη από το 1961 ως το 2011.Στο πρώτο κεφάλαιο (σσ. 22-114) επιχειρείται η ταξινόμηση και η διεξοδική παρουσίαση των υπαρχουσών βιβλιογραφιών Παπαδιαμάντη, είτε αυτές αποτελούν το σύνολο ή τμήμα αυτοτελών εκδόσεων είτε περιέχονται σε τεύχη περιοδικών. Εν συνεχεία συζητείται η απήχηση και αξιολογείται η προσφορά κάθε βιβλιογραφικού έργου χωριστά, αλλά και σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Η κατάρτιση μιας ενιαίας κριτικής βιβλιογραφίας Παπαδιαμάντη υποδεικνύεται ως ένα από τα πιο βασικά φιλολογικά desiderata για τις παπαδιαμαντικές σπουδές.Στο δεύτερο κεφάλαιο (σσ. 115-308) παρακολουθούμε την εκδοτική πορεία του παπαδιαμαντικού κειμένου, με έμφαση στα έτη 1961-2011. Παρουσιάζονται οι εκδόσεις με φιλολογικό ενδιαφέρον και παρατίθενται οι βασικές απόψεις και οι διαφωνίες των φιλολογικών εκδοτών. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι εκδόσεις κειμένων του Παπαδιαμάντη (ολοκληρωμένων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis concerns Alexandros Papadiamantis: included are all of his printed works published after his death (1911) and all of existing bibliography from 1961 to 2011.The reader should bear in mind that throughout his life Alexandros Papadiamantis was publishing only in newspapers and magazines. We often find the same texts in many different publications. However, he never saw any of his works in a printed book.Hence, this thesis is delving into all the bibliography of all types: Chapter one contains the existing bibliographies, their significance, classification and rating. In this chapter there are conclusions of what might be missing concerning Papadiamantis’ works: A comparative yet comprehensive critical bibliography is vital. The goal is to give an overall framing of the entries and depict the desiderata concerning this vast topic (pp. 22-114).Chapter two covers the publishing historiography of Papadiamantis’ text. Detailed presentation of the publications that hold serio ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2019)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39001
ND
39001
Εναλλακτικός τίτλος
Alexandros Papadiamantis: complete analysis of his published works and bibliographical recording (Publications and descendants, 1961-2011)
Συγγραφέας
Λαμπροπούλου, Βασιλική Δημήτριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σταυροπούλου Ερασμία Λουϊζα
Δημητρακόπουλος Φώτιος
Μαστροδημήτρης Π
Πολίτου Μαρμαρινού Ελένη
Χριστοδούλου Γεώργιος
Ρώτα Μαρία
Φαρίνου Μαλαματάρη Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος; Βιβλιογραφία; Βιβλιογραφική καταγραφή; Εκδόσεις έργων; Εκδοτικά ζητήματα; Εκδοτική του κειμένου; Χειρόγραφη παράδοση; Χειρόγραφα Παπαδιαμάντη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2τ. ( 412 ; 571 σ.)