H προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων του βορειοελλαδικού χώρου από την οθωμανική κατάκτηση έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1361 - 1939)

Περίληψη

Η Μακεδονία και η Θράκη, έχοντας ακολουθήσει μια διαφορετική ιστορική πορεία στα νεότερα χρόνια σε σχέση με τα νοτιότερα τμήματα της χώρας, έχουν να επιδείξουν ένα αντιστοίχως διακριτό χρονικό πρωτοβου-λιών για το απόθεμα των ιστορικών κατασκευών τους κατά το δεύτερο μισό του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το χρονικό αυτό, εξαιτίας ακριβώς της διαφορετικότητάς του, επιδέχεται αυτοτελούς εξέτασης, η ο-ποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Στόχος της είναι η κατά το δυνατόν πλήρης και συνε-κτική επισκόπηση των ενεργειών που συνέχονται με την προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων της Μακε-δονίας και της Θράκης κατά τους νεότερους χρόνους, της περιόδου που συμπίπτει με τη μετάβαση των δύο περιοχών από την οθωμανική στην ελληνική διοίκηση, και ακόμη παραπέρα, από τη «συγκυριακή» στη «συ-νειδητή» αντιμετώπιση των μνημείων τους. Για λόγους καλύτερης κατανόησης του υπόβαθρου αυτής της με-τάβασης, το προς κάτω χρονικό όριο της διατριβής έχει μετατεθεί στην αφετηρία της αμέσως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The geographical regions of Macedonia and Thrace, having followed a different historical route in modern times, compared to the more southern lying parts of Greece, present an equally distinct line of initiatives in terms of the management of their historic structures during the second half of the 19th and early 20th century. This line of events, due to its specificity, calls for a separate appraisal, which is the object of the present thesis. Its aim is to provide the most complete and coherent review possible of the actions related to the protection of the architectural monuments of Macedonia and Thrace in modern times, a period that coincides with the transition of the two regions from Ottoman to Greek administration, and furthermore, from the conjunctural to the conscious treatment of their monuments. For reasons of better understanding of the background to this transition, the chronological starting point of the thesis has been moved to the beginning of the immediately preceding h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38627
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38627
ND
38627
Εναλλακτικός τίτλος
The protection of the architectural monuments of northern Greece from the ottoman conquest to the second World War (1361 - 1939)
Συγγραφέας
Ζυγομαλάς, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Καραδέδοs Γεώργιος
Νομικός Μιχαήλ
Παλυβού Καλλιρόη
Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα
Αρακαδάκη Μαρία
Μαμαλούκος Σταύρος
Τσολάκης-Ζήκας Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Προστασία; Αρχιτεκτονικά μνημεία; Βόρεια Ελλάδα; Μακεδονία; Θράκη; Οθωμανική κατάκτηση; Απελευθέρωση; Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος; Οργάνωση; Στελέχωση; Νομοθεσία; Τεκμηρίωση; Διατήρηση; Συντήρηση; Αποκατάσταση; Ανάδειξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 575, εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)