Υπολογιστική υποστήριξη πολυκριτηρίων αναλύσεων καταλληλότητας περιοχών με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ως στόχο έχει την ανάπτυξη πολυκριτήριων μεθόδων λήψης αποφάσεων σεπεριβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών οι οποίες θα εγγυώνται τη λήψη ορθολογικώναποφάσεων. Η διατριβή οργανώνεται σε έξι κεφάλαια.Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι ορισμοί καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τωνΓεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των μεθόδων Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων.Αναλύονται τα στάδια και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπως έχουν εξελιχθεί στην πορεία τωνχρόνων. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι Πολυκριτήριας Ανάλυσης των Αποφάσεων και συνέργεια τους μετα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Τέλος, παρουσιάζεται το πλαίσιο της χωρικής ΠολυκριτήριαςΑνάλυσης των Αποφάσεων και γίνεται μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογήτων μεθόδων Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων σε περιβάλλον Γεωγραφικών ΣυστημάτωνΠληροφοριών.Στο Κ εφάλαιο 2 α ναλύονται ο ι μ έθοδοι U TAII κ αι U TASTAR κ αθώς κ αι η ε φαρμογή τ ους σ επροβλήματα χωρικής φύσεως. Αναπτύσσονται οι S-U ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis aims at the development of multicriteria decision-making methods in GI-based environmentwhich will ensure rational decision making. The thesis is organized into six chapters.In Chapter 1 the definitions, the strengths and weaknesses of GIS and multicriteria decision analysismethods are presented. The decision making procedures as they have been developed through theyears are described. The synergy between GIS and multicriteria decision analysis methods ispresented. Finally, the framework of spatial multicriteria decision analysis and an overview of theliterature regarding the application of multicriteria decision analysis methods in GIS-based environmentare described.In Chapter 2 the methods UTAII and UTASTAR and their application to spatial nature problems arepresented. The developed the S-UTA and S-UTASTAR, and two educational examples for sitingmunicipal solid waste landfills are described to enhance methods comprehension.Chapter 3 presents the method MACBETH and an educ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37916
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37916
ND
37916
Εναλλακτικός τίτλος
Computational support of multicriteria site suitability analyses using geographic information systems
Συγγραφέας
Δεμεσούκα, Ολυμπία του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Ανγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Χατζόγλου Πρόδρομος
Γκαϊτατζής Γεώργιος
Σπάρταλης Στέφανος
Σίσκος Ιωάννης
Γκεμιτζή Αλεξάνδρα
Βαβάτσικος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφκά συστήματα πληροφοριών; Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων; Πολυκριτήρια χωρικά συστήματα στήριξης αποφάσεων; Δείκτης καταλληλότητας περιοχών; Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxx, 324 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)