Ανθρώπινη φύση και ιστορία στη φιλοσοφία του διαφωτισμού

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει τη σχέση της ανθρώπινης φύσης με το ιστορικό γίγνεσθαι στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού. Το ερώτημα που τίθεται είναι συγκεκριμένο: υπάρχει μια αμετάβλητη, καθολική ανθρώπινη φύση ή ο άνθρωπος είναι ένα ον ιστορικά καθορισμένο; Η μέθοδος που ακολουθείται έγκειται, αφενός, στη διεξοδική μελέτη των φιλοσοφικών κειμένων και, αφετέρου, στην ένταξή τους στο ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και διανοητικό κλίμα της εποχής που τα παρήγαγε. Στην αρχή, εξετάζονται οι απόψεις των σπουδαιότερων φιλοσόφων του Διαφωτισμού και, στη συνέχεια, η ανάλυση επικεντρώνεται στις θεωρίες των Rousseau και Condorcet. Οι philosophes γενικά αντιλαμβάνονται την ανθρώπινη φύση ως την κινητήρια δύναμη της ιστορικής εξέλιξης. Συγκεκριμένα, η ανθρώπινη φύση θεωρείται ότι αποτελεί προϋπόθεση της προόδου στην ιστορία. Υποστηρίζω ότι η θεώρηση της ιστορικής εξέλιξης δεν είναι ομοιογενής και ότι η ιδέα της προόδου δεν κατέχει κεντρική θέση στη φιλοσοφία της ιστορίας του Διαφωτισμού. Επιπλέον, αν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis examines the relation of human nature to history in the context of Enlightenment philosophy. The question is specific: is there an unchanging, universal human nature or man is a historical being? The method followed is based, on the one hand, on the meticulous study of the philosophical texts and, on the other, on their integration in the broader historical, social and intellectual context that created them. In the beginning, the views of the most important philosophes of Enlightenment are examined and, further on, the analysis concentrates on the theories of Rousseau and Condorcet. The philosophes generally perceive human nature as the moving force of historical evolution. More specifically, human nature is considered to be the prerequisite of progress in history. I argue that Enlightenment conception of historical evolution is not uniform and that the idea of progress doesn’t hold a principal position in the Enlightenment philosophy of history. Moreover, contrary to the us ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37892
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37892
ND
37892
Εναλλακτικός τίτλος
Human nature and history in the philosophy of Enlightenment
Συγγραφέας
Γερούση, Ελένη (Πατρώνυμο: Ε.)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πλάγγεσης Γιάννης
Παρισάκη Θεόπη
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα
Δεληβογιατζής Σωκράτης
Γεωργόπουλος Νένος
Καλοκαιρινού Ελένη
Δημόπουλος Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Φιλοσοφία του διαφωτισμού; Φιλοσοφική ανθρωπολογία; Ρουσσωική φιλοσοφία της ιστορίας; Γαλλικός διαφωτισμός; Ισότητα των φύλων; Ανθρώπινη φύση; Δουλεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
450 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)